Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin tıbbi veya biyolojik bilgileriyle, sanatsal ve görsel problem çözme becerilerini birleştirerek sanat ve tıp alanını ortak bir paydada düşünmeleri ve dijital ortamda bireysel olarak görsel hale getirebilmeleri amaçlanmıştır. 

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ansary, M., El Nahas, A. (2009). Medical Illustration in the UK: İts Current And Potential Role In Medical Education. Journal of Audiovisual Media in Medicine BMJ. (1982). British Medical Journal, (284). 1414-1515. Hajar, R. (2011). Medical İllustration: Art in Medical Education. Heart Views. (12) 2. 83- 91.

Dersin İçeriği

Bu ders; tıbbi illüstrasyon için gerekli uygulamalı eğitimi, Adobe Illustarator, ve Adobe Photoshop yazılımların öğretimini içerir. Öğrenciler Adobe Photoshop ve Adobe Illustarator yazılımlarını tıbbi illüstrasyonun gelişimine uygun olarak kullanırlar. Tıbbi İllüstrasyon dersi, uygulamalı ders olup, ders için bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar uygulamalı ya da proje çalışması olarak gerçekleştirilebilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 9 3 27
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ulusal ve uluslararası medikal illüstrasyon örneklerinin incelenmesi Literatür hazırlığı
2 Vektörel tabanlı illüstrasyon uygulama yöntemleri Sunum hazırlığı
3 Vektörel tabanlı illüstrasyon oluşturma: Çizim Sunum hazırlığı
4 Vektörel tabanlı illüstrasyon oluşturma. Çizim   Sunum hazırlığı
5 Vektörel tabanlı illüstrasyon oluşturma: Doku ve renk uygulaması Sunum hazırlığı
6 Vektörel tabanlı illüstrasyon oluşturma: Doku ve renk uygulaması Sunum hazırlığı
7 Piksel tabanlı illüstrasyon uygulama yöntemleri   Sunum hazırlığı
8 Piksel tabanlı illüstrasyon oluşturma. Transparanlaştırma ve kaynaştırma yöntemleri   Sunum hazırlığı
9 Ara Sınav
10 Adobe Photoshop - Doku çalışması Sunum hazırlığı
11 Kompozisyon oluşturma Sunum hazırlığı
12 Projenin sonuçlandırılması   Sunum hazırlığı
13 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299998 Bilimsel yapıları, süreçleri ve kavramları görselleştirebilir
2 1300006 Tasarı ve teknik ilişkisini sorgulayabilir
3 1300010 Vektörel ve piksel tabanlı grafik programlarını etkili kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70052 Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
2 70053 Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
3 70054 Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
4 70055 Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
5 70056 Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
6 70057 Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek