Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lisans resim atelye öğretim yöntemlerinin gözden geçirilmesi Sunum hazırlığı
2 Resim sanatı kuramları hakkında bilgi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
3 Geleneksel resim sanatı ve üslup türleri hakkında inceleme Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
4 Çağdaş resim sanatı ve anlayışları hakkında inceleme Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
5 Resim sanatı uzmanlık alanları ve sanatsal yeterlik kapsamları hakkında araştırmalar Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
6 Resim sanatının interdisipliner etkileşimleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
7 Resim sanatında kişiselleştirme ve sanatta kişilik olgusu Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
8 Resim sanatında konu merkezli deneyimler Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
9 Ara Sınav
10 Resim sanatında fiziksel model merkezli deneyimler Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
11 Konu-Model içerikli proje geliştirme Kullanılacak malzemelerin hazırlanması.
12 Konu-model içerikli proje uygulama Kullanılacak malzemelerin hazırlanması.
13 Konu-model içerikli proje değerlendirme Sunum hazırlığı.
14 Kişisel rapor ve sergi portfolyo hazırlama Kullanılacak malzemelerin hazırlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488790 Resim atelye öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1488791 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş yönelimlerini değerlendirebilmek
3 1488792 Sanatsal kişilik ve üslup yönelimlerinde orijinallik ve farklılık kriterlerini pekiştirmek
4 1488793 Resim sanatına ait pratiklerde interdisipliner etkileşimleri değerlendirebilmek
5 1488794 Temel belirleyenleri ile ilişkisinde kişisel konu-model projesi gerçekleştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77503 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77504 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77505 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 77506 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 77507 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 77508 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 77509 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 77510 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 77514 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 77511 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 77515 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 77512 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 77513 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 77516 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek