Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları Resim Atelye Öğretim Yöntemleri dersinin devamı olup, resim sanatı pratikleri ve teknik süreçlerinin yerleşik ve dinamik unsurlarını sanatsal üslup ve kişilik bileşkesinde işlemek amacındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004 2) K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002 3) Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004 4) Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirmek; uzmanlık alanı ile sanatsal yeterlik kapsamları içinde kişisel üslup ve yönelimleri değerlendirmek; resim sanatının geleneksel ve çağdaş kuramları hakkında genel bilgileri işleyebilmek; resim sanatının interdisipliner etkileşimlerini tartışmak; sanatsal kişilik ve anlatım temellenmesi bağlamında konu-model projesi için altyapı çalışması ortaya koymak; ve sergi projesi gerçekleştirmek, Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları dersi içeriklerindendir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lisans resim atelye öğretim yöntemlerinin gözden geçirilmesi Sunum hazırlığı
2 Resim sanatı kuramları hakkında bilgi Sunum hazırlığı
3 Geleneksel resim sanatı ve üslup türleri hakkında inceleme Uygulama
4 Çağdaş resim sanatı ve anlayışları hakkında inceleme Uygulama
5 Resim sanatı uzmanlık alanları ve sanatsal yeterlik kapsamları hakkında araştırmalar Uygulama
6 Resim sanatının interdisipliner etkileşimleri Sunum hazırlığı
7 Resim sanatında kişiselleştirme ve sanatta kişilik olgusu Uygulama
8 Resim sanatında konu merkezli deneyimler Uygulama
9 Ara sınav
10 Resim sanatında fiziksel model merkezli deneyimler Uygulama
11 Konu-Model içerikli proje geliştirme Uygulama
12 Konu-model içerikli proje uygulama Uygulama
13 Konu-model içerikli proje değerlendirme Uygulama
14 Kişisel rapor ve sergi, portfolyo hazırlama Sunum hazırlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261031 Resim atelye öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1261032 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş yönelimlerini değerlendirebilmek
3 1261033 Sanatsal kişilik ve üslup yönelimlerinde orijinallik ve farklılık kriterlerini pekiştirmek
4 1261034 Resim sanatına ait pratiklerde interdisipliner etkileşimleri değerlendirebilmek
5 1261035 Temel belirleyenleri ile ilişkisinde kişisel konu-model projesi gerçekleştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.