Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modernizm’in kavramsal çözümlemesi Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 1.docx
2 Sonu –izm ile biten akımların modernist karakteri Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 2.docx
3 Modernizm’den postmodernizm’e geçişin tarihsel evresi ve değerlendirilmesi Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 3.docx
4 Modernist estetik ve sanat Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 4.docx
5 Postmodernizmin kavramsal çözümlenmesi Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 5.docx
6 Postmodernist uslüpçuluk ve eğilim mantıkları Postmodern estetik ve sanat (y.Lis.resim) bahar 6.docx
7 Postmodern sanat ve estetik ilintide yeni belirleyenler Postmodern estetik ve sanat (y.lis.Resim) bahar 7.docx
8 Anti-estetik postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 8.docx
9 Meta-estetik postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 9.docx
10 Kitsch Estetiki postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 19.docx
11 Tüketim estetiği postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 13.docx
postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 11.docx
12 Data estetiği postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 12.docx
13 Tekno-esteteik postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 13.docx
14 Medya estetiği postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346451 Modernizm ve estetik değer saptamalarını yapar
2 1346452 Modernizm ile postmodernizm arasındaki farkı sanatsal ve estetiksel açıdan açıklayabilir
3 1346453 Postmodern dönemselleştirme ile ilintisinde sanat ve estetik vargılar oluşturabilir
4 1346454 Postmodern estetik türler hakkında bilgi sahibi olur
5 1346455 Sanat ve estetik ilintinin geleneksel ve geleceksel kapsamlar açısından açımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77503 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77504 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77505 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 77506 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 77507 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 77508 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 77509 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 77510 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 77514 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 77511 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 77515 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 77512 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 77513 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 77516 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek