Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL205 Sayısal Devreler ve Mantıksal Tasarım 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin kapı ve ikili durum seviyesinde sayısal devreler hakkında bilgi sahibi olması, birleştirilmiş ve ardışık devrelerin analizi ve tasarımını yapabilmesini sağlamaktır. Öğrencilere sayısal devreleri çözümleme ve tasarım yeteneği kazandırmak ve bu bilgileri laboratuvar ortamında pekiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Mantık Devreleri (Sayısal Elektronik)", Hüseyin EKİZ, Değişim Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayı Sistemleri; Boole Cebri; Lojik Fonksiyonların İndirgenmesi; Karnaugh Haritaları; Quine-McClusky Yöntemi; Bileşik Devre Analizi; Kombinezonal Devre Tasarımı; Senkron ve Asenkron Devre Yapıları; Ardışıl Devre Analizi; Ardışıl Devre Tasarımı; Yazmaçlar, Sayıcılar, Bellekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
7 Laboratuvar 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 6 2 12
9 Problem Çözümü 15 2 30
14 Gözlem 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal sistemlerin genel özellikleri Sayısal Tasarım Deneyler.doc
2 Boole cebrinin temelleri
3 Lojik fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler Temel Mantık Kapıları
4 Lojik kapılar, lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi Toplayıcılar
5 Karnaugh haritaları/diyagramları, Quine –McCluskey yöntemi Karşılaştırıcılar
6 Kombinezonsal devreler, aritmetik toplama çıkarma devreleri, seçiciler, dağıtıcılar
7 Kod çözücüler, kodlayıcılar, ALU tasarımı, 7–parçalı gösterge
8 Ardışıl devre temelleri
9 Ardışıl devrelerin durum tablosu, durum diyagramı ve sonlu durum makineleri
10 Arasınav
11 Flip-Flop’lar: D, T, SR, JK,flip-flopları, tutucular Flip Floplar
12 Ardışıl devrelerin çözümlenmesi Sayıcılar
13 Ardışıl devrelerin tasarımı Sayıcılar
14 Saklayıcılar, sayıcılar, bellekler, programlanabilir ardışıl devreler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496531 Öğrenciler Boole cebrinin teorem ve özelliklerini kullanarak lojik ifadeler üzerinde işlemler yapmayı ve bu ifadeleri cebirsel olarak ve haritalama yöntemleri vasıtasıyla sadeleştirmeyi öğrenecektir.
2 1496532 Öğrenciler orta ölçekli tümdevreleri kullanarak sayısal sistemlerin gerçeklenmesini öğrenecek ve sonrasında tutucu, flip-flop, saklayıcı gibi veri saklama elemanlarının işlevsel ve zamansal özelliklerinin kavrayacaktır.
3 1496533 Öğrenciler senkron ardışıl devrelerin çözümlemesini ve sonraki durum/çıkış diyagramlarının ve tablolarının oluşturulmasını, flip flopların çıkış eşitliklerinin türetilmesini öğrenecektir.
4 1496534 Öğrenciler ders süresince öğrenmiş oldukları lojik devrelerin sayısal değerlendirmesini benzetim programları kullanarak yapmayı öğrenecektir.
5 1496535 Öğrenciler laboratuvar çalışmalarında gerçek dünyada karşılaşılan problemlerle birlikte lojik devrelerin fiziksel gerçeklemesini yapmayı öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3
2 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3
3 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3
4 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3
5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek