Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL210 Nesneye Yönelik Programlama 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Nesne Yönelimli Programlama Metodolojisi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Recai Oktaş

Ön Koşul Dersleri

Programlamaya Giriş-II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nesne Yönelimli Programlama, Recai Oktaş, http://dershane.roktas.me/oop

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nesne Yönelimli Programlama metodolojisinde temel kavram ve teknikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 3 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nesne tabanlı programlamanın temel ilkeleri nyp-1.pdf
2 C++' da programlama temelleri, Kontrol yapıları nyp-1.pdf
3 Fonksiyonlarda parametre akışları nyp-2.pdf
4 Kullanıcı tanımlamalı fonksiyon yazılımı-geliştirilmesi nyp-3.pdf
5 Fonksiyonlarda Dinamik-Statik Diziler, nyp-4.pdf
6 Aşırı Yüklemeli- Şablon yapılı fonksiyonlar
7 Dizi-String yapıları, Yapısal programlama nyp-5.pdf
8 Sınıf (Class) ile nesne tabanlı programlama nyp-6.pdf
9 Arasınav nyp-7.pdf
10 Sınıflarda Miras alma işlevi nyp-8.pdf
11 Sınıflarda İçerme yapıları
12 Sınıflar, pointerlar, sanal fonksiyonlar nyp-9.pdf
13 Sınıflarda overload ve şablon yapılar nyp-10.pdf
14 C++ ile Threat ve DLL oluşturma nyp-11.pdf
15 Genel Tekrar nyp-12.pdf
16 Dönem sonu sınavı nyp-13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278085 C/C++ 'da fonksiyonlar arasında data akışı, dinamik veri oluşturma, pointer değişkenleri kullanabilme becesrisi kazanabilir
2 1278086 nesne yönelimli programlamalarında temel class yapılarını oluşturabilme becerisi kazanabilir,
3 1278087 sınıflarda miras alma, nesnelerde operator işlevlerinde aşırı yükleme işlev becerisini kazanabilir
4 1278088 windows tabanlı görsel yazılım geliştirme platformlarında görsel programlama becerisi kazanabilir,
5 1278089 şablon sınıflar oluşturarak, aynı sınıfa ait farklı tiplerde nesneler yaratabilir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.