Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL240 Mesleki İngilizce 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki alandaki sözcük dağarcıklarını zenginleştirerek bilişim, bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili terimleri ve tanımları tanıtmak, teknik metinlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve mesleki konuları kendi sözcükleriyle ifade etmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Computing for Non-Specialists, Nanda Bandyo- padhyay, Pub. Addison-Wesley; New Perspectives on Computer Concepts, 10th Ed.,Thomson Course Technology.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilişim teknolojisine giriş. Donanım. Yazılım. Depolama ve girdi – çıktı araçları. İşletim sistemleri. Veri tabanları. Veri iletişimi ve bilgisayar ağları. İnternet araçları, web tarayıcıları, Bilgisayar güvenliği. Bilgisayarlar ve insanlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 5 50 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısaltmalar ve semboller week2.pdf
2 Matematik ifadeler week2.ppt
3 Bilgisayar mühendisliği terimleri week3.pdf
4 Sınıf çalışması week4.pdf
5 Bilgisayar mühendisliği terimleri week5.pdf
6 İş ilanları ve başvuru formu doldurma örnekleri week6.ppt
7 Telefon konuşmaları week7.pdf
8 Uygulama notları ve teknik bilgi elde etme Chapter04.pdf
9 Arasınav
10 Bilgisayar mühendisliği terimleri Discovering computers- Chapter 2 (1).pptx
11 Mektup yazma örnekleri (genel, iş mektubu, ticari mektup) L09_C09_Networks.pdf
12 Sınıf çalışması Discovering computers- Chapter 1 (1).pptx
13 Okuma ve anlama pratikleri TSE-bilisimterimlerisozlugu.pdf
14 Yazma ve konuşma pratikleri timeline-computer.pdf
15 Bilgisayar mühendisliği terimleri
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278090 mesleki ve genel konularda okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilir.
2 1278091 özgeçmiş yazabilir, iş ilanlarına başvurabilir, başvuru formlarını doldurabilir.
3 1278092 matematik ve bilgisayar mühendisliği terimlerini, sembolleri ve kısaltmaları kullanabilir.
4 1278093 telefon konuşmaları yapabilir ve uygulama notları, kısa mesajlar, resmi, ticari ve iş mektupları yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.