Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL307 Sistem Programlama 927001 3 5 6

Dersin Amacı

UNIX işletim sistemi üzerinde Sistem Programlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Programlamaya Giriş-II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sistem Programlama, Recai Oktaş, http://dershane.roktas.me/sys 2. "Advanced Programming in the UNIX Environment" Kitabındaki Örnekler, Recai Oktaş, https://github.com/roktas/apue2e 3. Advanced Programming in the UNIX Environment, W. Richard Stevens, Stephen A. Rago, Ed. 2, ISBN: 978-0321525949 4. Linux System Programming, Robert Love, Ed. 1, ISBN: 978-0596009588

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletim Sistemi ve Uygulama yazılımları arasında yer alan bir ara yazılım katmanı olarak sistem çağrıları ve bu çağrılara dayalı programlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 UNIX Sistemlerine Giriş ders1.pdf
2 Unix Dosya Sistemleri ders2.pdf
3 Metin Düzenleyiciler ve Komut Yorumlayıcı İşleçleri ders3.pdf
4 Düzenli İfadeler ve Unix Pencere Sistemi ders4.pdf
5 Unix Yorumlayıcı Çevreleri ve Script Kavramı ders5.pdf
6 Betik Programlama - I ders6.pdf
7 Betik Programlama - II ders7.pdf
8 Program Geliştirme Araçları (gcc, make, gdb) ve Diğer Araçlar (sed, awk, perl) ders8.pdf
9 Arasınav
10 Dosya Yönetimi - I (open, creat, read, write, lseek) ders9.pdf
11 Dosya Yönetimi - II (chmod, chdir, link, fcntl, ioctl) ders10.pdf
12 Süreç Yönetimi - I (fork, exec, wait) ders11.pdf
13 Süreç Yönetimi - II (pipe, dup, close) ders12.pdf
14 Soketler ders13.pdf
15 Temel Unix Sistem Yönetimi ders14.pdf
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498368 Çalışma zamanı bellek modelini gösterir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.