Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL304 İşletim Sistemleri 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Günümüz işletim sistemlerinin teorisi, süreç ve thread kavramlarını, bellek yönetimi, dosyalama sistemi ve I/O prensiplerini vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Sistem Programlama

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew S. Tanenbaum (2008), Modern Operating System, Prentice Hall. Andrew S. Tanenbaum (2001), Operating Systems Design and Implementation, Prentice Hall.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş.Süreçler ve threadler; süreçler, threadler, tarifeleme ve süreçler arası iletişim. Bellek yönetimi; basit bellek yönetim teknikleri, sanal bellek yönetim tekniği, sanal bellek yönetimi için işletim sistemi politikaları ve segmentli bellek yapısı. Dosyalama sistemleri; dosyalar, klasörler, dosyalama sisteminin gerçeklenmesi ve örnek dosyalama sistemleri. Giriş/Çıkış (I/O) ; I/O yazılım ve donanım prensipleri, tabakalı I/O yapısı, diskler, saatler, terminalleri ve grafik arayüz birimleri. Ölü-kilitlenme; kaynaklar, ölü kilitlenme, ölü kilitlenmeyi algılama ve kurtarma, ölü kilitlenmeden sakınma ve ölü kilitlenme önleme. Çoklu-ortam işletim sistemleri. Güvenlik. Dağıtık ve ağ işletim sistemleri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletim sitemlerine giriş ders1.pdf
2 Süreçler-Threadler ders2.pdf
3 Threadler-Süreç ve thread tarifeleme ders3.pdf
4 Deadlocks ders4.pdf
5 Süreçler arası iletişim ders5.pdf
6 Bellek Yönetimi ders6.pdf
7 Sanal Bellek ders7.pdf
8 Sanal Bellek yonetim politikaları ders8.pdf
9 Arasınav
10 Dosyalama sistemleri ders9.pdf
11 Dosyalama ve yedeklem sistemleri ders10.pdf
12 Dosyalama sistemi Yönetimi ve Yarıyıl çalışması ders11.pdf
13 Giriş-Çıkış Yönetimi ders12.pdf
14 Güvenlik ve Koruma ders13.pdf
15 Multi media OS
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278294 Önceki işletim sistemleri hakkında kısa tarihçe verebilir ve modern işletim sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklayabilir.
2 1278295 İşletim sistemlerini yapısal olarak tanımlayabilir.
3 1278296 Süreç, thread, tarifeleme ve süreçler arası-iletişim birimleri gibi işletim sisteminin çekirdek birimlerini değişik teknikler kullanarak tasarlayabilir
4 1278297 Bellek yönetimi, I/O teknikleri ve dosyalama sistemlerinin sonuçlarını değerlendirebilir.
5 1278298 Güvenlik ve koruma tedbirlerini bir bilgisayara uygulayabilir.
6 1278299 Çoklu ortam ağ ve dağıtık işletim sistemlerine yönelik birimler gerçekleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.