Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL310 Sinyaller ve Sistemler 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Sistem teorisi içinde genel kavramları öğretmek, sürekli ve ayrık zamanlı sistemlerin gösterilmesi ve çözümlenmesi için geliştirilmiş olan dönüşüm tekniklerini öğretmek ve bunların birbirleriyle benzerlik ve farklarını vurgulamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, tanımlar, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, öz fonksiyon, sürekli ve ayrık zamanda konvolusyon, türevsel denklemler ve fark denklemleri, laplace dönüşümü ve uygulamaları, z- dönüşümü ve ayrık doğrusal zamanla değişmeyen sistemler,Fourier serisi, Fourier dönüşümü, süzme ,bant genişliği, ayrık Fourier dönüşümü.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 75 75
2 Final Sınavı 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinyal ve sistemlerin sınıflandırılması;analog,sayısal,tek,çift,ayrık,sürekli,periyodik,enerji ve güç Ders_Kaynakları.pdf
2 Sinyalleri, birim basamak, birim dürtü, karmaşık üstel, bellekli ve belleksiz sistemler,nedensellik,doğrusallık Ders_Kaynakları.pdf
3 Kararlılık, zamanla değişmezlik, geri beslemeli sistemler, örnek problemler Ders_Kaynakları.pdf
4 Sürekli zamanda konvolüsyon integrali, özellikleri, basamak cevabı, DZD sistemlerin özellikleri,özfonksiyonlar Ders_Kaynakları.pdf
5 Türevsel denklemlerle tanımlanan sistemler, özellikler, ayrık zamanda konvolüsyon toplamı, özellikler Ders_Kaynakları.pdf
6 Fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, tekrarlı çözüm, dürtü cevabı, örnek problemler Ders_Kaynakları.pdf
7 Laplace dönüşümü, yakınsama bölgesi, kutup ve sıfır kavramı, YB özellikleri, bazı sinyallerin laplace dönüşümleri Ders_Kaynakları.pdf
8 Laplace dönüşümünün özellikleri, ters laplace dönüşümü,tablo kullanımı,kısmi kesirlere açılım,sistem fonksiyonları Ders_Kaynakları.pdf
9 z-dönüşümü ve ayrık zamanlı sistemler, yakınsama bölgesi ve özellikleri, bazı işaretlerin z-dönüşümleri Ders_Kaynakları.pdf
10 Ters z-dönüşümü, tablo kullanımı, güç serisi açılımı, kısmi kesirlere açılım, sistem fonksiyonları,örnekler Ders_Kaynakları.pdf
11 Periyodik sinyallerin fourier serisi,fourier dönüşümü, fourier dönüşümü ile laplace dönüşümü ilişkisi Ders_Kaynakları.pdf
12 Fourier dönüşümü özellikleri, parseval teoremi, bozulmasız iletim, süzme, filtre tipleri, bant genişliği kavramı Ders_Kaynakları.pdf
13 Ayrık fourier serisi, fourier dönüşümü ve özellikleri, ayrık zamanlı DZD sistemlerin frekans tepkisi Ders_Kaynakları.pdf
14 Sistemlerin örneklenmiş sürekli zamanlı sinüsoitlere tepkisi, benzetim, örnek problemler Ders_Kaynakları.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278309 Sinyaller ve sistemlerin sınıflandırılmaları ve temel kavramları öğrenmek
2 1278310 Önceden öğrendikleri bazı çözümleme yöntemlerinin bütün içinde nerede yer aldığını görmek ve önemini kavramak
3 1278311 Verilen problemin hangi türden bir problem olduğunu ve bunun hangi dönüşüm teknikleriyle daha kolay çözülebilir olacağı konusunda doğru karar verebilme becerisi kazandırmak
4 1278312 Verilen ödevlerle örneğin MATLAB kullanarak ders sırasında çözülen veya takip edilen kitapta verilen soruları çözerek bir bilgisayar programının çözümü nasıl kolaylaştırdığını görmek ve bu konuda beceri kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.