Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL407 Yazılım Mühendisliği 927001 4 7 6

Dersin Amacı

En güncel ve geçerli yazılım mühendisliği standartları hakkında bilgiler vermek, uygulamaya yönelik çözümler üzerinde durmak, geliştirme sürecinde kullanılmak üzere standartlardan türetilmiş bir belge kümesinin şablonlarını vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ian Sommerville, Software Engineering, 8e, Addison-Wesley, 2007. SWEBOK, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge: 2004 Version, IEEE.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 2 25 1
5 Derse Katılım 1 15 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar Yazılım ve Türleri
2 Yazılım Mühendisliği Disiplini ve Temel Kavramlar yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
3 Proje Yönetimi ve Planlaması yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
4 Yazılım Gereksinimleri yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
5 Yazılım Gereksinim Mühendisliği Kavramları yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
6 Üst Düzey Yazılım Tasarımı yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
7 Alt Düzey Yazılım Tasarımı yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
8 Yazılım Geliştirme yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
9 Sınama yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
10 Yazılım Kurma yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
11 Metrikler yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
12 Yazılım İnşası ve Bakımı yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
13 Süreç Modelleri yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
14 Süreç Modelleri yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498379 Yazılım geliştirme süreçlerini bilir
2 1498380 Yazılımı ve arayüz tasarımını yapar
3 1498381 Yazılım gerçekleştirim için temel kuralları uygular
4 1498382 Yazılımın test ve bakım süreçlerini planlar ve uygular
5 1498383 Yazılımın test ve bakım süreçlerini planlar ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek