Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL502 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30

Dersin Amacı

Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, bitirme projesinin bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği alanında proje yapabilmeyi temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, çalışılacak bitirme konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, bitirme çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması. Bitirme çalışmasının gerçeklenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
49 Performans 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 2 30 60
21 Rapor Sunma 2 3 6
22 Proje Hazırlama 14 40 560
23 Proje Sunma 2 50 100
29 Bireysel Çalışma 2 3 6
34 Okuma 4 4 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışmanın arka planının hazılanması
2 Problem Durumunun belirlenmesi,
3 Seçilen konu üzerine derin Araştırma yapılması.
4 Seçilen konuda yayınlanmış kaynakların taranması
5 Konuyla ilgili strateji ve hedeflerine ulaşmak için metodolojinin belirlenmesi,
6 Önceki/benzer çalışmaların incelenmesi
7 Özel proje konusunun belirlenmesi ve mevcut benzer çalışmalarla ilişkisinin araştırılması
8 Projenin ardında yatan temel ilkelerin kavranması
9 Fonksiyonel, operasyonel, teknik ve geçiş gereksinimi tanımlama.
10 Use Case Diyagramı, Etkinlik Diyagramı, Sınıf Diyagramı, Sıra Şeması İşbirliği Şeması Devlet Şeması.
11 Proje Modüllerinin Geliştirilmesi
12 Proje Modüllerinin Geliştirilmesi
13 Sistemin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini test etmek
14 Raporun hazırlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278035 Proje konusunu öğrenir.
2 1278036 Proje ile ilgili literatürü derler ve okur.
3 1278037 Rapor yazımını öğrenir.
4 1278038 Rapor sonuçlarının sunumu ve yorumlanmasını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek