Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA111 Almanca 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin Avrupa Dil Portfolyosu A.1 Düzeyinde iletişim kurabilecek seviyede dil bilgisine sahip olması ve bu ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca: - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Günay Kayhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K.1 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Kursbuch. Hueber Verlag K. 2 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Arbeitsbuch. Hueber Verlag / Kitabın CD leri ve Audio ses dosyaları. Kıtabın web sayfası: www.hueber.de Sözlükler Langenscheidt Online sözlükler Langenscheidt.de Duden.de

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Almanca dil bilgisi kuralları ve telaffuz şekilleri aktarılacaktır. Öğrencilerle işlenecek bu dersin içeriğinde Alfabe Tanıtım, Kelime Bilgisi, Kelimeleri Okuma ve Heceleme, Cümle Yapısı, Olumlu ve Olumsuz Cümleler, Sayılar, Saatler, Günler, Aylar ve Mevsimler, Cümle Öğeleri (Özne, Yüklem ve Tümleç), Fiil Çekimleri (Düzenli ve Düzensiz Fiiller) ile Tekil ve Çoğul konuları işlenecektir. Yazma ve Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Selamlaşmak, kendini ve başkasını tanıtmak 2.Adını ve ülkesini sormak Türkçe Menschen A1.1 Lektion 1.docx
Lek 1.mp4
2 1. Alfabe ve “olmak” “gelmek” “adı olmak”fiilleri çekimi 2. Basit cümle 3.Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe MenschenA1.1 Lektion 1 Aufgabe 1.docx
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
3 1. “yapmak, çalışmak, ikamet etmek” ve sahip olmak fiilleri çekimi 2. Meslekler- “olarak—de -da, yanında,-de -da-içinde” edatları Türkçe Menschen A1.1 Lektion 2.docx
Lektion 2.mp4
4 Konuşma becerisi Türkçe Menschen A1.1 Lektion 2 Aufgabe 2.docx
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
5 1.Olumsuzluk sözcüğü “ değil” 2. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
6 1. Ses dosyası 2.Film Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_04.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_05.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L02_Im_Rhythmus_sprechen.mp3
7 1. İyelik zamiri “benim-senin” 2. “Evet-hayır-bilakis” soruları 3. Soru zamirli sorular ve cevap ifadeleri Türkçe Menschen A1.1 Lektion 3.docx
Asenkron Lektion 3.mp4
8 1. Ses değişimi olan fiil çekimleri -örnek “konuşmak”fiili 2. Aile-“hangi” soru zamiri 3. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe Ekran görüntüsü 2020-11-21 223042.png
Ekran görüntüsü 2020-11-21 223203.png
9 Ara Sınav
10 1. Fiyat sorma ve cevap verme (Wie viel kostet denn der Tisch?) 2.Sıfatlar 3. Belirli Artıkel der,die,das ve şahıs zamirleri er,sie,es. 4.Sayılar (100 -1000 000 ) Türkçe Lektion 5.mp4
Menschen A1.1 Lektion 4.docx
11 1. Alıştırma Kitabı 2. Ses dosyaları-Film 3. Örnek alıştırmalar Türkçe 341901_L04_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
MenschenA1.1 Lektion 4 Aufgabe 4.docx
12 1.Belirsiz Artikel -ein-ve olumsuzluk kelimesi -kein- 2. Nesneleri tanımlama 3.Resmi evrak doldurma 4.Internetten alışveriş Türkçe Menschen A1.1 Lektion 5.docx
https://avys.omu.edu.tr/https://avys.omu.edu.tr/video/2/190137
13 1.Dinleme – Ses dosyaları-Konuşma çalışmaları 2. Alıştırma kitabı 3. Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe Menschen A1.1 Lektion 5 Aufgabe 5.docx
341901_L05_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
14 1.Belirsiz Artikel “bir” ve olumsuzu 2.Tekil çoğul artikel 3.Tekil çoğul isimler Türkçe MENSCHEN A1.1. LEKTION 6..docx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197789
15 1. Dinleme-Ses dosyaları-Konuşma çalışması 2. Alıştırma kitabı 3.Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe https://avys.omu.edu.tr/video/2/202464
341901_L06_Audiotraining_Grammatik_02.mp3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1815260 Alanında yeterli olacak düzeyde ( Avrupa Dil Portfolyosu A1 düzeyi) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1815261 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1815257 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1815259 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1815262 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1815258 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.