Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA111 Almanca 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrenciler; "European Language Portfolio Global Scale" A2 seviyesi Almanca - Temel gramer - Ne dinlediklerini anlama - Birbirleriyle konuşabilirler - Okuduklarını anlarlar, - Yazılı olarak kendilerini ifade etmeyi amaçlarlar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Big Picture Elementary

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi uyarınca A2 düzeyinde dinleme, konuşma, yazma ve okuma gibi farklı becerileri içeren entegre bir programın uygulanmasından oluşur. Öğrencileri, yabancı dilde gerçek hayatta iletişim kurabilecekleri şekilde eğitmeyi amaçlar. Ayrıca, yabancı dillerini küresel konularda kullanmalarına da fırsat tanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin dili günlük yaşamda konuşmalarını sağlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
29 Bireysel Çalışma 5 25 1
54 Ev Ödevi 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zamanlar Meslek seçimi ile ilgili okuma parçası
2 Eğitim standartları Zamanlar
3 Vitaminler Modal Yardımcı Filler
4 Reklamcılık Dilbilgisi: Modal Yardımcı Filler
5 Dinamitler Edilgen Çatı
6 Göçmenlerin vatanı Edilgen çatı
7 Bitkilerde besin dağılımı Mastar ve isim filler
8 St.Helen Dağının Patlaması Mastar ve -ing çekimleri
9 Arasınav
10 Canlılar Bilimi Tekil-çoğul isimler
11 Aristotle'dan DNA'ya Tekil-çoğul isimler
12 Genetik Mühendisliği İlgi (Sıfat) Cümleleri
13 Genetik Özelliklerin Manüpülasyonu İlgi (Sıfat) Cümleleri
14 İstatistik, İhtimal ve Nüfus İsim Cümleleri
15 Bilimi Hayatımıza Uygulama İsim Cümleleri
16 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278568 Öğrenciler kendilerini Almanca olarak temel düzeyde ifade edebilirler.
2 1278569 Almanca görsel ve işitsel medya maddelerini dil seviyelerine göre Almanca izleyebilir
3 1278570 Almanca ve kişisel mektupları / e-postaları Almanca yazabilir
4 1278571 Öğrenciler dil seviyelerine göre farklı tartışma konularında kendilerini ifade edebilirler.
5 1278572 Öğrenciler Almancadaki farklı konularda görüşlerini ifade edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.