Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDF111 Fransızca 927003 1 1 4

Dersin Amacı

With this course; "European Language Portfolio Global Scale" at A2 level in French; - To have basic grammar, - They understand what they listen to, - They can talk, - They understand what you read, - To be able to express himself in writing

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prononciation du français standart, Pierre R.Léon, Didier, 1978. Fransızca'da Söyleyiş Yöntemleri, Sesbilgisi, İlhami Sığırcı, Seçkin Yayıncılık, 2009. Bled, Orthographe grammaire, Daniel Berlion, Hachette Education, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

Students post-graduate; and in their professional life; French grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PHONETIQUE/PHONOLOGIE: DEFINITIONS
2 VOYELLES ORALES A UN SEUL TIMBRE
3 SEMI- CONSONNES
4 VOYELLES NASALES
5 VOYELLES ORALES A DOUBLE TIMBRE (1)
6 VOYELLES ORALES A DOUBLE TIMBRE (2)
7 VOYELLES ORALES A DOUBLE TIMBRE (3)
8 E MUET
9 CONSONNES (1)
10 MILIEU
11 CONSONNES (2)
12 LIAISONS (1)
13 LIAISONS (2)
14 MOTS SPECIAUX
15 MOTS SPECIAUX()2
16 EXAMEN FINAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278566 Fransızca sesleri tanır.
2 1278567 Fransız dilinin tonlama ve vurgulama gerçeğini kavrar ve temellerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.