Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKK151 Kimya 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimyanın temel kavramlarını öğrenciye öğretip, öğrendiklerini kullanabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Behice YAVUZ ERDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Petrucci, R.H. Harwood, W.S. 1997. General Chemistry. Pretice-Hall International Inc. 2. Mortimer C. E., 1997. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi., Cilt I ve II. 3. Ender Erdik ve Yüksel Sarıkaya,1986. Temel Üniversite Kimyası. 4. Atkins and Jones,1998. Temel Kimya. 5.Sabri apaydın ve Abdullah Şimşek,2008.Genel Kimya ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, atomun yapısı, peryodik tablo, kimyasal bağlanma, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmeleri, mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler. Kimyasal reaksiyonlarda hız ve denge, çözünürlük, asitler ve bazlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar. Temel kavramlar.pdf
2 Atomun yapısı, Peryodik tablo. Atom nedir.pdf
3 Kimyasal bağlanma, Bileşik formüllerinin yazılması ve isimlendirilmeleri. BAĞLAR.pdf
4 Mol kavramı. Mol Kavramı.pdf
5 Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar. KİMYASAL TEPKİME HESAPLAMALARI.pdf
6 Gazlar. Gazlar.pdf
7 Çözeltiler Çözeltiler.pdf
8 Çözeltiler. Çözeltiler.pdf
9 Arasınav
10 Kimyasal reaksiyonlarda hız KİMYASAL HIZ.pdf
11 Kimyasal denge Kimyasal Denge.pdf
12 çözünürlük Çözünürlük Dengeleri.pdf
13 asitler ve bazlar ASiTLER VE BAZLAR.pdf
14 asitler ve bazlar ASiTLER VE BAZLAR.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270982 Atomun yapısı ve periyodik cetvel kavramları öğrenerek, maddelerin özelikleri hakkında yorum yapar.
2 1270983 Bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bağları dikkate alarak açıklar
3 1270984 Kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamaları yapar
4 1270985 Çözünürlük, asit ve baz hesaplamalarını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69205 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
2 69206 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
3 69207 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
4 69208 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
5 69209 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
6 69210 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
7 69211 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
8 69212 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
9 69213 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
10 69214 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69215 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
12 69216 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
13 69217 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
14 69220 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
15 69219 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
16 69221 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
17 69222 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
18 69223 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
19 69230 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
20 69224 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
21 69225 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
22 69226 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
23 69227 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
24 69231 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
25 69228 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
26 69229 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 2
3 3 2
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek