Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKK152 Gıda Mikrobiyolojisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak Gıda ve Mikroorganizma İlişkilerini İncelemek, Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri incelemek, Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmaları incelemek, Gıdalarda mikorganizmaların kontrol altına alnmasını incelemek, Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları incelemek ve Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları incelemek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa APAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynakları, gıdalardaki mikroorganizmalar, mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, gıdalarda indikatör mikroorganizmalar, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, et ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, yumurta ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, fermente alkollü içeceklerde mikrobiyolojik bozulmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 10 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıdalarda Mikrobiyal Bulaşma Kaynaklarını Incelemek Gıdalardaki Mikroorganizmaları Incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
2 Gıdalardaki Mikroorganizmaları Incelemek Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörleri incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
3 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörleri incelemek Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörleri incelemek Gıdalarda indikatör mikroorganizmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
4 Gıdalarda indikatör mikroorganizmaları incelemek+ Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
5 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkları incelemek Mikrobiyal kontaminasyon kontrolu yapmak Mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
6 Mikrobiyal gelişmenin engellenmesini incelemek Mikrorganizmaların öldürülmesini incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
7 Mikrorganizmaların öldürülmesini incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
8 Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
9 Süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
10 ARA SINAV
11 Yumurta ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek Meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
12 Meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek Konservelerde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
13 Konservelerde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek Tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf
14 Tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek Fermente alkollü içeceklerde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1da-Mikroorganizma%20%C4%B0li%C5%9Fkisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285869 Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmaları inceler.
2 1285868 Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları inceler.
3 1285871 Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri inceler.
4 1285870 Gıda ve Mikroorganizma İlişkilerini İnceler.
5 1285872 Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69205 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
2 69206 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
3 69207 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
4 69208 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
5 69209 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
6 69210 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
7 69211 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
8 69212 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
9 69213 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
10 69214 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69215 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
12 69216 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
13 69217 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
14 69220 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
15 69219 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
16 69221 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
17 69222 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
18 69223 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
19 69230 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
20 69224 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
21 69225 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
22 69226 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
23 69227 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
24 69231 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
25 69228 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
26 69229 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 5 1
2 1 3 2 5 1
3 1 3 2 5 1
4 1 3 2 5 1
5 1 3 2 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek