Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKK162 İstatistik 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet TOY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik(2006), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. Akif BAKIR ve Celal AYDIN(2006), İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım. Burhan ÇİL(2000), İstatistik, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri
2 İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi
3 Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama Tİ3-4-5.pdf
4 Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan Tİ3-4-5.pdf
5 Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans Tİ3-4-5.pdf
6 Tahmin teorisi Tİ6-7-8.pdf
7 Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi Tİ6-7-8.pdf
8 Ki-kare testi Tİ6-7-8.pdf
9 Örnek uygulama çalışmaları Tİ9-10-11.pdf
10 ARA SINAV Tİ9-10-11.pdf
11 Korelasyon analizi Tİ9-10-11.pdf
12 Regrasyon analizi Tİ12-13-14.pdf
13 İndeksler Tİ12-13-14.pdf
14 Örnek uygulama çalışmaları Tİ12-13-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274641 İstatistiksel paket programlarını kullanmakyeterlikleri kazandırılacaktır.
2 1274642 İstatistiksel araştırma tekniklerini kullanmak
3 1274643 Tanımlayıcı istatistiki bilgileri kullanabilir olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69205 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
2 69206 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
3 69207 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
4 69208 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
5 69209 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
6 69210 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
7 69211 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
8 69212 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
9 69213 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
10 69214 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69215 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
12 69216 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
13 69217 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
14 69220 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
15 69219 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
16 69221 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
17 69222 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
18 69223 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
19 69230 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
20 69224 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
21 69225 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
22 69226 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
23 69227 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
24 69231 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
25 69228 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
26 69229 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1
2 2 2
3 3 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek