Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP120 Karton Ambalaj Tasarımı 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Ambalaj sektöründe kullanılan kesim kalıpları ve bu sektörde kullanılan diğer makinalarin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Esma LARATTE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama Flekso Baskı Sistemi, Doç Dr. Efe N. Gençoğlu, Yrd. Doç.Dr. Osman Şimşeker, Arş. Gör. Lütfi Özdemir , İstanbul 2006 Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler, Basev Yayınevleri / Lawrence A. Wilson Meyers,H / Murray,J.,L(2003) Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama, Rota Yayın Yapım Seddon,T / Waterhose,J (2007) The Packaging Design Template Sourcebook, Ginko Press Becer,E (2014) Ambalaj Tasarımı, Dost Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Karton ambalaj sektöründe kullanılan makinalar, kesim kalıpları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 4 4 16
23 Proje Sunma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kağıt karton ve mukavva özellikleri
2 Ambalaj türleri ve işlevleri
3 Ambalaj çizim yazılımları menü ve komutları
4 Ambalaj çizim yazılımları menü ve komutları
5 Ambalaj tasarımının görsel etkisi
6 Grafik tasarımı provaya hazırlama teknikleri
7 Prova yötemleri ve prova alma
8 Ambalaj maketi yapmak
9 Overprint, Taşırma ve trapping metodları
10 Ara Sınav
11 Spot renkler ve spot renk ayarlamaları yapmak
12 Renkayrım ve çıkış özellikleri
13 Tasarımı flekso baskıya uygun hale getirmek
14 Deformasyon ve silindir hesaplamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275715 Ambalaj tasarımı yapmak
2 1275716 Ambalaj maketi yapmak
3 1275717 Ambalaj tasarımını baskıya hazırlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek