Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ158 Global Pazarlama 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Ulusal ve uluslar arası pazarlama kavramlarının, pazarlama yönetimi kavramının, pazarlama karmasının açıklanması ve uluslar arası pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerin dış ticarette kullandıkları ödeme ve teslim araçları ve yöntemleri ile ilgili bilgi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ulusal ve uluslararası pazarlar/ Uluslararasılaşma teorileri/Ülke imajı/ Uluslararası pazarlama makro çevresi (ekonomik, kültürel, sosyal, politik ve yasal çevre)/ Uluslararası fırsatları analiz yöntemleri / Uluslararası pazarlama mikro çevresi/ Uluslararası pazarlamada hedef belirleme/pazar seçimi/pazara giriş yöntemleri/uluslararası pazarlama bileşenleri-standardizasyon ve uyarlama/ Uluslararası pazarlama yönetiminin örgütlenmesi ve kontrolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 2 10 20
10 Tartışma 2 5 10
11 Soru-Yanıt 2 5 10
19 Beyin Fırtınası 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası pazarlamaya giriş- temel kavramlar
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması
3 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması
4 Uluslararası Tüketici Davranışları
5 Uluslararası Tüketici Davranışları
6 Uluslararası Mal Politikaları
7 Uluslararası Mal Politikaları
8 Ara sınav
9 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri
10 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri
11 Uluslararası Pazarlama Dağıtım Kanallarının Seçimi
12 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları
13 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları
14 Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Kontrol
15 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
16 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1101612 Uluslar arası pazarlama ve yerel pazarlamanın temel özellikleri ile tanımlanarak, uluslar arası pazarlamanın yerel/ulusal pazarlamadan ayrılan noktaları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak
2 1101613 Dış ticaret faaliyetleri ve uluslar arası pazarda faaliyette bulunulması için öncelikle yerine getirmesi gereken araştırma aşamasında görevli olduğu konularda başarılı takım çalışması yapabilir.
3 1101614 Uluslar arası pazar araştırması bilgi kaynaklarına erişebilme kabiliyetinin geliştirilmesi, pazar araştırması yöntemlerinin kullanma becerisinin kazandırılması.
4 1101615 Uluslar arası pazarlama faaliyetleri için pazarlama stratejisi, pazarlama politikası ve pazarlama planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur.
5 1101616 Uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için oluşturulması ve kullanılması gereken strateji, taktik ve tekniklerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 1 2 3 1 1 3 2 2
2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
4 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
5 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek