Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ253 Halkla İlişkiler ve İletişim 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Hakan Topaloğlu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oyur, E.,Ekici K. Halkla İlişkiler,Savaş Yayıevi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli , doğuşu ve tarihsel gelişimi. Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması , meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur. Her dersin sonunda haftanın konusuyla ilgili vaka analizleri yapılacak ve örnek materyaller paylaşılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 20 20
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak halkla ilişkiler TÜM.ppt
2 İşletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek halkla ilişkiler TÜM.ppt
3 İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek halkla ilişkiler TÜM.ppt
4 İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek Sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunmak halkla ilişkiler TÜM.ppt
5 Sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunmak Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak halkla ilişkiler TÜM.ppt
6 Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak halkla ilişkiler TÜM.ppt
7 Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak halkla ilişkiler TÜM.ppt
8 Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak halkla ilişkiler TÜM.ppt
9 Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak halkla ilişkiler TÜM.ppt
10 Ara Sınav
11 Satış elemanlarına yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak halkla ilişkiler TÜM.ppt
12 Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak halkla ilişkiler TÜM.ppt
13 Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak halkla ilişkiler TÜM.ppt
14 Doğrudan satış faaliyetleri için potansiyel alıcıları belirlemeye yardımcı olmak halkla ilişkiler TÜM.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95996 1267945 Doğrudan satış faaliyetlerine katkıda bulunur.
95997 1267941 Kişisel satış aktivitelerine katkı sağlamak
95998 1267942 Satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak
95999 1267943 Reklam faaliyetlerine katkı sağlamak
96000 1267944 Halkla ilişkiler faaliyetlerine katkı sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
95996 3 5 5
95997 3 5 5 5
95998 5 5
95999 5
96000 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek