Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL232 Java - II (TS 2) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Java ile program yazabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.O’Reilly, “Head First Java”_ 2.Altuğ B. Altıntaş, “JAVA ve Yazılım Tasarımı” 3.Tevfik Kızılören , “Java ve Java Teknolojileri"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hafıza kullanımı, Kalıtım kavramı, Polimorfizm kavramı, Kapsülleme, Arayüzler,Dahili sınıflar, İstisnalar, Giriş Çıkış işlemleri , Grafik kullanıcı arabirimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hafıza kullanımı java1.pdf
2 Kalıtım kavramı java2.pdf
3 Polimorfizm kavramı java3.pdf
4 Kapsülleme java4.pdf
5 Arayüzler java5.pdf
6 Dahili Sınıflar java6.pdf
7 İstisnalar java7.pdf
8 Uygulamalar
9 Arasınav
10 Grafik arayüzü java8.pdf
11 Nesne serileştirme java9.pdf
12 Dosya giriş çıkış işlemleri java10.pdf
13 Veritabanı kullanımı java11.pdf
14 Applet oluşturma java12.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275753 Java programlama dilinin kavramlarını öğrenmek.
2 1276019 Java ‘da tasarım yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 3 1 3 1 3 2 3 1
2 5 5 4 5 4 3 1 3 1 3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek