Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 4 2 8
36 Rapor 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paralel bilgisayarlar
2 Paralel bilgisayar sistemlerinin sınıflandırılması, paralelizmin seviyeleri, paralel işlemler
3 Petri ağları; paralel süreçler arasında paralel organizasyonların tanımlanması ve koordinasyonu
4 Paralel bilgisayarlar ve Ağ yapıları
5 Temel paralelizm; SISD bilgisayarlar ve çoklu işlemli CPU' lar
6 Pipeline bilgisayarlar; MISD bilgisayarlar, doğrusal ve doğrusal olmayan; süper skalar ve süper pipeline bilgisayarlar
7 Asenkron paralelizm
8 MIMD sistemlerin yapısı. MIMD sistemlerde senkronizasyon ve iletişim
9 Arasınav
10 MIMD programlama dilleri ve kaba grain paralel algoritmalar
11 Seknron paralelizm
12 SIMD sistemlerin yapısı, SIMD sistemlerde iletişim, ve kısa sınav
13 SIMD programlama dilleri ve MasPar algoritmalar
14 Paralelizmin algılanması; otomatik paralelleştirme ve vektörleştirme
15 Paralel sistemlerin değerlendirilmesi
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498401 Paralel bilgisayarların gelişimini verebilir ve modern paralel bilgisayarların nasıl çalıştığını açıklayabilir.
2 1498402 Paralel bilgisayarları ve paralel hesaplama modellerini sınıflandırabilir.
3 1498403 Değişik paralel bilgisayarlar üzerinde gerçeklenen paralel uygulamaları değerlendirebilir ve birbirleriyle karşılaştırabilir.
4 1498404 Değişik paralel programlama dillerinde paralel programlar geliştirebilir.
5 1498405 Otomatik vektörleştirme ve paralelleştirme için yazılım geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.