Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL236 Çizge Kuramı (TS 2) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere; güncel problemlerin çözümünde çizge kuramındaki kavramların nasıl kullanılacağını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N.Hartsfield, G. Ringel, Pearls in Graph Theory, 1990 B.W. Dougles, Introduction Graph Theory, 2001 J.L. Gross, J. Yellen, Handbook of Graph Theory, 2003

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çizgeler ve bilgisayar bilimleri arasındaki ilişkiler ve bazı tanımlar, Çizgelerin sınıflandırılması, Yönlü ve yönsüz çizgeler, Alt çizgeler, bağlantılı-bağlantısız çizgeler, çizgelerin matris gösterimleri, Çizgelerin boyanması, Königsberg köprü problemi, Euler turları, Ağaçlar, Hamilton çevrimleri, Maksimum akış, Minimum yayılan ağaçlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizge ve çizge modelleri, bağlı çizgeler. DersKaynakları.pdf
2 Çoklu çizge ve yönlü çizgeler. DersKaynakları.pdf
3 İzomorfik çizgeler. DersKaynakları.pdf
4 Ağaçlar. DersKaynakları.pdf
5 Minimum kapsayan ağaç problemi. DersKaynakları.pdf
6 Bağlanabilirlik. DersKaynakları.pdf
7 Euler çizgeleri. DersKaynakları.pdf
8 Hamilton çizgeleri. DersKaynakları.pdf
9 Ara-sınav
10 Eşleme ve atama problemleri. DersKaynakları.pdf
11 Düzlemsellik ve düzlemsel çizgeler. DersKaynakları.pdf
12 Çizge renklendirme, dört renk problemi. DersKaynakları.pdf
13 Tepe noktası renklendirme, kenar renklendirme. DersKaynakları.pdf
14 Matrisler ve çizge algoritmaları. DersKaynakları.pdf
15 Akışlar ve kesikler, en büyük akış bulma. DersKaynakları.pdf
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278046 Çizge kuramının temel kavramlarını ve tekniklerini öğrenirler
2 1278047 Bilgisayar bilimlerinde, mühendislikte ve yöneylem araştırmasında karşıya çıkan problemlerin çözümü için çizge kuramının uygun modellerini ve algoritmalarını seçerler.
3 1278048 Euler devrelerini ve ilgili uygulama problemlerini öğrenir, algoritma kullanarak çözerler.
4 1278049 Hamilton devreleri üzerine mevcut teorik bilgilere sahip olurlar. Gezgin satıcı probleminin çözümünde karşıya çıkan zorlukları anlarlar.
5 1278050 En kısa yol probleminin çözümü için kullanılan algoritmaları öğrenirler ve hesaplama karmaşıklığı açısından kıyaslarlar.
6 1278094 En fazla akış problemini çözebilecekler. Eşleme ve atama algoritmalarını uygularlar.
7 1278095 Ağaç algoritmalarını uygulayarak ilgili problemleri çözerler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.