Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL335 Web Teknolojileri (TS 4) 927003 3 5 7

Dersin Amacı

Web, Web tasarımı ve Internet teknolojileri temel kavramları verilerek, Web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (Html, Css, Javascript,JQuery, AJAX ve JSon) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Web, İnternet teknolojileri, web ve grafik tasarımı temel kavramları, Html düzenleyici programlarının temel seviyede kullanımı, Java Web teknolojilerinin anlatılması

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Web Tasarımına Giriş, Web Tasarım İlkeleri, Internet, Web ve Temel grafik kavramları
2 Temel Html Etiketleri
3 CSS, stiller
4 CSS, stiller ile Çalışma Div Örnekleri
5 Bootstrap
6 JavaScript
7 JavaScript
8 JQuery
9 Bootstrap Tema ile Web Sitesi Hazırlama
10 Servlet Teknolojisine Giriş
11 JSP Teknolojisi
12 MVC Uygulama Deseni
13 JDBC Teknolojisine giriş
14 Hibernate Teknolojisi ve Veri Tabanı Uygulama Geliştirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278364 Internet, Web ve Temel grafik kavramlarını tanımlar.
2 1278365 Html etiketleri kullanarak web sayfası tasarlar.
3 1278366 CSS teknolojisini kullanarak Html etiketlerine stiller tanımlar, katmanlarda ki çalışmalarını yorumlayabilir, CSS ve Html teknolojilerini kullanarak web sayfaları tasarlar.
4 1278367 Javascript kullanarak etkileşimli web sayfaları tasarlar.
5 1278368 Sunucu taraflı dinamik programlamayla ilgili temel kavramları bilir.
6 1278369 Hazırladığı web sayfalarını, web sunucu programları kullanarak internette yayınlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.