Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL355 Mobil Programlama (TS 4) 927003 3 5 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Mobil Sistemlerde kullanılan platformları ve işletim sistemlerini, varolan servisleri tanıtmak ve bu yapılar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reto Meier, "Professional Android 4 Application Development, 2012. Brian Fling, "Mobile Design and Development", O’Reilly, 2009. ANDROID PROGRAMLAMA ,Aysan Ethem NARMAN, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mobil Cihazlar, Mobil platformlar, Mobil sistemlerden kullanılan işletim sistemleri, Uygulama geliştirme Programları, Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri, Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mobil Cihazlar
2 Mobil Platformlar
3 Mobil İşletim Sistemleri
4 Mobil Uygulama geliştirme Programlama
5 Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
6 Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
7 Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
8 Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri
9 Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri
10 Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri
11 Mobil Sistemlerde Servisler
12 Mobil Sistemlerde Yayın Algılayıcılar
13 Mobil Sistemlerde Sensörler
14 Mobil Sistemlerde GPS Tabanlı Uygulama Geliştirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278375 Mobil sistemlerde varolan servisleri kullanarak uygulamalar geliştirebilir.
2 1278376 Mobil sistemler için veri saklama yöntemlerini kullanan uygulamalar geliştirebilir.
3 1278377 Mobil cihazlar için arayüz geliştirebilir.
4 1278378 Mobil sistemler için program geliştirme araçlarını ve özellikleri bilir.
5 1278379 Java progralama dilinin temel özelliklerini bilir, uygulama geliştirebilir.
6 1278380 Mobil Cihazlar, Mobil Platformlar ve Mobil işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.