Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL367 Sayısal Denetim I (TS4) 927003 3 5 7

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere kontrol sistemleri üzerine temel bilgiler vermek, klasik kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımına ilişkin temel ilkeleri açıklamak ve laboratuar deneyleri ve dönem projeleri ile bu sistemler üzerine deneyim kazanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ERGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kontrol Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı, Muammer Gökbulut, Seçkin Yayıncılık

Dersin İçeriği

Kontrol sistemlerine giriş: Genel tanımlar. Kontrol sistemi örnekleri. Geribesleme kavramı.Matematiksel altyapı: Laplace dönüşümü. MATLAB kullanımı. Dinamik sistemlerin matematiksel modelleri: Transfer fonksiyonları. Blok diyagramları. Durum uzayında modelleme. Doğrusallaştırma. Kontrol sistemlerinin geçici ve sürekli hal cevabı analizleri. Kararlılık analizi. Köklerin yeri çizimi temelli analiz ve tasarım: Köklerin yeri çizimleri. Köklerin yeri çizimi ile faz ilerleten, faz gerileten, faz gerileten-ilerleten kompanzatör tasarımları. Frekans cevabı analizi. Bode diyagramları. Kutupsal çizimler. Nyquist karalılık kriteri. Bağıl kararlılık. Frekans cevabı ile kontrol sistemi tasarımı: Frekans cevabı yaklaşımı ile faz ilerleten, faz gerileten, faz gerileten-ilerleten kompanzatör tasarımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 75 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kontrol sistemlerine giriş. Sayısal Kontrol I.pdf
2 Matematiksel altyapı: Laplace dönüşümleri
3 Dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi.
4 Blok diyagramları.
5 Mekanik, elektrik ve elektronik sistemler.
6 Sıvı seviye ve ısıl sistemlerin modellenmesi
7 Geçici ve sürekli hal cevapları.
8 Ara sınav
9 Kalıcı Durum Hataları Dönem içi projesi
10 Kontrol sistemlerinin kararlılığı. Dönem içi projesi
11 Kök-yer eğrisi yöntemi ile analiz. Dönem içi projesi
12 Kök-yer eğrisi yöntemi ile kontrol sistemi tasarımı. Dönem içi projesi
13 Frekans cevabı yöntemi ile analiz: Bode diyagramları.
14 Kutupsal çizim ve Nyquist kriteri, Frekans cevabı yaklaşımı ile kontrol sistemi tasarımı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293735 Kontrol teorisindeki temel kavram ve problemleri açıklama
2 1293736 Lineer kontrol sistemlerini frekans alanı teknikleri kullanarak analiz edebilme ve tasarlayabilme
3 1293737 Kontrol sistemlerinin geçici ve kararlı durum tepkilerini analiz edebilme
4 1293738 Kök-yer tekniği kullanarak doğrusal kontrol sistemlerini analiz edebilir ve tasarlayabilme
5 1293739 Dinamik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 2 2 3 1 4 3 4 2
2 5 5 5 5 5 2 2 3 1 4 3 4 2
3 5 5 5 5 5 2 2 3 1 4 3 4 2
4 5 5 5 5 5 2 2 3 1 4 3 4 2
5 5 5 5 5 5 2 2 3 1 4 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek