Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL358 Sayısal Denetim 2 (TS 5) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Ayrık Zamanlı Kontrol Teknikleri ve Kontrolör tasarımının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ayrık zaman modelleme, geçici ve kararlı durum tepki analizi ve dijital denetleyici tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 75 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayrık zaman sistemlerine giriş
2 Sinyal ve sinyal dönüştürücüleri (A / D ve D / A)
3 Örnek, Tutma fonksiyonları ve matematiksel modelleri
4 Z-dönüşüm teknikleri ve özellikleri, modifiye Z-dönüşümü ve fark denklem çözümleri
5 Ayrık zamanlı kapalı ve açık devre iletim fonksiyonları
6 Ayrık zamanlı sistemlerin geçici ve kararlı durum tepki analizi
7 Z-düzleminde kararlılık teknikleri
8 S-düzlemi ile z-düzlemi arasındaki ilişki ve Z-düzlemindeki kök-yer eğrisi
9 Arasınav
10 Ayrık zaman kontrolörleri P, PI, PID
11 Kök-yer yöntemine dayalı ayrık zaman kontrol sistemlerinin tasarımı
12 Ayrık zaman sistemlerinin kararlı durum denklemleri
13 Benzerlik dönüşümleri
14 Durum uzayı analizi ve kutup yerleştirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278166 Analog/sayısal sistem ayrımının ve z-dönüşümünün öğrenilmesi
2 1278167 Sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı ve kararlılık analizi becerilerinin kazandırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 2 3 1 4 2 4 1
2 5 5 5 5 5 5 2 3 1 4 2 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek