Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL336 Web Programlama (TS 5) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

HTML, CSS, Java Script ve Java Web Programlama Servlet ve JSP teknolojileri kullanılarak MVC (Model View Controler ) dinamik web uygulamaları geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi İsmail İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Core Servlets and JavaServer Pages by Marty Hall and Larry Brown" 2- Servlet ve JSP Yazar: Murat Balkan Yayınevi : Pusula Yayıncılık 3- JAVA ve JAVA TEKNOLOJİLERİ, Tevfik KIZILÖREN

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

HTML ve CSS. Java Script Servlet Teknolojisi ve Temelleri Form Data İşleme Request ve Response Headerlar Durum kodları Cookie Kullanımı Oturum Yönetimi Java Beans Expression Language JSP Teknolojisi Model View Controller Mimarisi JDBC kullanarak veri tabanı uygulaması geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 5 10 50
21 Rapor Sunma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Internet ve internet sunucuları ağı, Web dilleri / teknolojileri 01-Overview-and-Setup.pdf
2 Temel HTML ve Elemanları, Temel CSS, Sayfa bölümleri, CSS kutu modeli 02-Servlet-Basics.pdf
3 Kaydırma, Konumlandırma, Daha fazla düzen tasarımı, PHP'ye Giriş 03-Form-Data.pdf
4 Daha fazla PHP sözdizimi, Gömülü PHP, PHP fonksiyonları, Dosya G/Ç 04-Request-Headers.pdf
5 HTML formları, GET/POST, Dosya aktarımı, Form doğrulama, Düzenli ifadeler 05-Status-Codes.pdf
6 Nesne-yönelimil PHP, Daha fazla düzenli ifadeler, JavaScript'e giriş 06-Response-Headers.pdf
7 Belge Nesne Modeli, Zamanlayıcı Olayları, Genel DOM nesneleri 07-Cookies.pdf
8 Göze batmayan JS, DOM ağacında gezinme, Olaylar 08-Session-Tracking.pdf
9 Arasınav 17-Advanced-Custom-Tags.pdf
10 İstemci-tarafı doğrulama, Ajax 10-JDBC.pdf
11 XML 10-JSP-Scripting-Elements.pdf
12 Web sunucuları, Web 2.0 and Scriptaculous kütüphanesi 12-File-Inclusion.pdf
13 SQL 13-JavaBeans.pdf
14 Oturumlar ve çerezler, Web Güvenliği 14-MVC.pdf
15 Nesne-Yönelimli JavaScript 15-Expression-Language.pdf
16 Dönem sonu sınavı 16-Basic-Custom-Tags.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498757 Temel web teknolojilerini(HTML, CSS stil sayfalarını) anlayabilir.
2 1498758 Javascriptte olaya dayalı programlamanın kullanımını anlayabilir.
3 1498759 Sunuculara bağlanan web sayfalarını yapmak için AJAX araçlarını kullanabilir.
4 1498760 Bir veritabanına erişmeyi sağlayacak sunucu-taraflı kodları yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 5
2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 5 4 4
3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3
4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek