Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL334 İleri Sql (TS 5) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere veritabanı sistemlerinin temelleri ve kavramlarını, veri modelleme, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL sorguları, sorgu hareketleri ve sorgularının tutarlılık kontrolünü tanıtmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 6th edition, McGraw Hill, 2010.Garcia-Molina, H., Ullman, J. D. and Widom, J. 2009. Database Systems: The Complete Book. 2nd edition. Prentice-Hall.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veritabanı sistemlerine giriş; nesne-bağıntı modelle; bağıntısal model; veri tanımlama ve sorgulama dilleri; normal formlar ve veritabanı tasarımı; veritabanı projesi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
22 Proje Hazırlama 5 10 50
23 Proje Sunma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veri tabanı sistemlerine giriş
2 Varlık-İlişki modeli
3 İlişkisel veri tabanı tasarımı
4 Normalizasyon kavramı
5 İlişkisel cebir
6 SQL sorgulama diline giriş
7 SQL fonksiyonları
8 Verileri gruplayarak analiz
9 Ara Sınav
10 Çoklu tablolar
11 Küme operatörlerini kullanarak birleştirme
12 Alt sorguların kullanımı ve Çoklu satır sorguları
13 DML işlemleri
14 Veri tabanı Nesneleri
15 Veritabanına erişimin denetlenmesi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498761 Öğrenci Varlık-İlişki modeli, İlişkisel veri tabanı tasarımı ve “normalizasyon” kavramlarını öğrenir
2 1498762 Öğrenci İlişkisel cebir, Temel SQL sorgulama deyimleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1498763 Öğrenci ders sonunda verileri gruplayarak analiz edebilir.
4 1498764 Öğrenci çoklu tabloların kullanılması, karmaşık sorgular, DML işlemlerini yapabilir.
5 1498765 Öğrenci veri tabanı nesneleri ve kullanıcıların veri tabanına erişiminin denetlenmesi konularında deneyim kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.