Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL332 Unix Sistem Yönetimi (TS 5) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Unix Sistem Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

UNIX temelleri, kabuk programlama, süreçler ve iş parçacıkları, eşzamanlılık ve senkronizasyon, süreçler arası iletişim.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 UNIX temelleri.
2 Kabuk programlama.
3 Süreçler ve iş parçacıkları.
4 Eşzamanlılık ve senkronizasyon.
5 Süreçler arası iletişim.
6 Süreçler arası iletişim.
7 Süreçler arası iletişim.
8 Süreçler arası iletişim.
9 Ara-sınav
10 Süreçler arası iletişim.
11 Süreçler arası iletişim.
12 Süreçler arası iletişim.
13 Süreçler arası iletişim.
14 Süreçler arası iletişim.
15 Süreçler arası iletişim.
16 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278391 Temel UNIX isletim sistemi kavramlarını öğrenir.
2 1278392 Sistem süreçlerinin ve iş parçacıklarının işleyişini anlar ve açıklar.
3 1278393 Eşzamanlılık kavramını anlar ve uygular.
4 1278394 Kabuk ve çekirdek seviyesi programlama yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.