Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL354 Veri İletişimi (TS 5) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Verinin bir ağ sistemi üzerinden kaynaktan hedefe gönderilebilmesi amacıyla günümüz protokolleri içerisinde kullanılan kavramları, teknikleri ve yöntemleri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Addison Wesley, 1996 2.Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, 2004. 3.Computer Networks, Andrew Tanenbaum, Pearson Education, 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri İletişimi Temelleri, Sinyal Tanımı, İletim Bozulmaları, İletim Ortamları, Analog ve Sayısal İletim, Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri, DSL Teknolojileri

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 5 10 50
21 Rapor Sunma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veri İletişimine Giriş ve Temel Kavramlar http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc01.pdf
2 Ağ Modeli (OSI, TCP/IP) http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc02.pdf
3 Fiziksel Katman: Sinyaller http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc03.pdf
4 İletim Bozulmaları, Kanal Kapasitesi ve Gecikme, İletim Ortamları http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc04.pdf
5 Sayısal İletim: Sayısal-Sayısal Kodlama Teknikleri http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc05.pdf
6 Sayısal İletim: Analog-Sayısal Kodlama Teknikleri http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc06.pdf
7 Analog İletim: Sayısal-Analog Kodlama Teknikleri http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc07.pdf
8 Çoğullama (FDM, WDM, TDM) http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc08.pdf
9 Yayılı Spektrum (FHSS, DSSS) http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc09.pdf
10 Ara Sınav
11 Veri Bağı Katmanı: Çoklu Erişim Teknikleri (TDMA, FDMA, CDMA) http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc10.pdf
http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc11.pdf
12 Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri (Parity, CRC, Checksum, Hamming) http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc11a.pdf
13 RS232 Asenkron Seri İletişimi http://w3.gazi.edu.tr/~suatozdemir/teaching/bm403/slides/dc12.pdf
14 DSL Teknolojileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278065 Veri iletişiminin temel bilgilerini öğrenir
2 1278066 Sayısal ve Analog iletimde kullanılan modülasyon ve hat kodlama tekniklerini öğrenir
3 1278067 Hata sezme ve düzeltme tekniklerini (Parity, CRC, Checksum ve Hamming Kodlama) öğrenir
4 1278068 Çoklu erişim sistemlerini öğrenir
5 1278069 Günümüzde kablolu ve kablosuz tüm iletişim sistemlerinin anlaşılmasına ve değerlendirilmesine imkan veren ölçütleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.