Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL338 Bilgisayar Aritmetiği (TS 5) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bilgisayarların nasıl çalıştığıyla ilgili temel bilgileri öğrenciye kazandırmak ve bilgisayarın yazılım ve donanım öğelerininin kavramsal olarak anlaşılmasını sağlamak ve tanıtmaktır. Bilgisayar açıldığı zaman komut kabul edeceği düzeye gelinceye kadar yaptığı işleri ve işletim sisteminin çalışması anlatılacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William, R., 2001, Computer System Architecture A Networking Approach, Addison Wessley, 659 p. Sammes, T., Jenkinson B., 2007, Forensic Computing, A practitioner's Guide, Springer, 465 p. Murdocca, M., J,. Heuring V., P., 2000, Principles of Computer Architecture, Prentice-Hall, 553 p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal sistemlerin üstünlükleri Bilgilerin sayısal gösterimi, Sayı sistemleri, tam ve kesirli sayıların gösterimi, Boole cebiri, Boole fonksiyonların cebirsel ve Karnough diyagramlarıyla indirgenmesi. Lojik kapılar. Sabit-noktalı aritmetik: Toplama, ileri- eldeli toplama, çıkarma, çarpma. Booth çarpma algoritması. Restoring ve nonrestoring bölme. Onlu aritmetik. Kayan- noktalı biçim, kutuplu üs, normalizasyon, taşma, kayan-noktalı sayıların dört işlemi. Bilgisayarın genel yapısı. İşletim sistemleri hakkında genel bilgiler. Assembly dili.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayarın aritmetik temelleri:sayı sistemleri, ikili sayı sistemi, sekizli sayı sistemi, onaltılık sayı sistemi, karışık sayı sistemleri http://pages.tacc.utexas.edu/~eijkhout/istc/html/arithmetic.html
2 İşaretli sayıların bilgisayarda kodlarla sunulması, tümleyen kodlar taşma olayı aritmetik verilerin temsil formatları https://members.loria.fr/PZimmermann/mca/mca-cup-0.5.9.pdf
3 Sabit noktalı sayı formatı, kayan noktalı sayı formatı, bilgisayarda aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesi, http://web.ist.utl.pt/luis.tarrataca/classes/computer_architecture/Chapter10-ComputerArithemtic.pdf
4 Sabit noktalı sayılarda 4 işlem algoritmaları
5 Kayan noktalı sayılarda 4 işlem, karışık (ikili-onlu) sayılarda işlemler
6 Sayısal otomatlar hakkında genel bilgiler: sayısal otomatlar ve genel kavramlar, Kombinasyonel devreler, sayısal otomatlar, soyut sayısal otomat kavramı.
7 Katı mantıklı yönetim otomatlarının sentezi: Mealy ve Moore yönetim otomatlarının sentezi
8 Ara Sınav
9 Katı mantıklı yönetim otomatlarının sentezi: Mealy ve Moore yönetim otomatlarının sentezi
10 Katı mantıklı yönetim otomatlarının sentezi: Mealy ve Moore yönetim otomatlarının sentezi
11 Mikroprogram yönetimli otomat, mecburi ve tabii adreslenen mikroprogramlı otomatlar
12 Mecburi adreslenen mikroprogramlı otomat, mikroprogram otomatların ve mikroprogramların kurulması
13 Tabii adreslenen mikroprogram otomatın kurulması, tabii adreslenen mikroprogram otomatın kurulması.
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498430 Bilgisayarlarda kullanılan sayı sistemlerini kavrar. Bilgisayarda sayıların kodlama yöntemlerini öğrenir.
2 1498431 Sayıların işlemcide kodlanmasını (1e tümleme, 2ye tümleme) öğrenir, taşma olayını kavrar.
3 1498432 Tam, kayan ve ikili-onlu sayıların bilgisayarda nasıl sunulduğun öğrenir, onların kapsadığı sayı aralığını (en küçük sayı ve en büyük sayı) hesaplamayı öğrenir.
4 1498433 Tam saylar üzerinde 4 aritmetik işlemlerin algoritmasını öğrenir.
5 1498434 Kayan sayılar üzerinde 4 aritmetik işlemin algoritmalarını öğrenir, 2-10lu sayılar üzerinde aritmetik işlemlerin nasıl yapıldığını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.