Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 90 90
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Algoritma Nedir? Algoritmic Problem Çözme Yöntemi, Problem Türleri, Temel Veri Yapıları
2 Algoritma Analizi ve Etkinliğinin Temelleri: Analiz Altyapısı, Asymptotic Notasyon, Temel Etkinlik Sınıfları, İteratif ve Recursive Algoritmaların Matematiksel Analizi, Empirik Yöntem
3 Brute-Force Algoritmalar: Selection Sort, String Matching, En Yakın Çift, Convex Hull, Arama, Derinlik Öncelikli/Seviye Öncelikli Aramalar
4 İndirgeme (Decrease and Conquer) Algoritmaları: Insertion Sort, Topolojik Sıralama, Kombinasyon İşlemleri, Belirli Oranda İndirgeme, Değişken Büyüklükte İndirgeme
5 Bölerek İndirgeme (Divide and Conquer) Algoritmaları:
6 Dönüştürerek İndirgeme (Transform and Conquer) Algoritmaları:
7 Alan ve Zaman Kısıtları:
8 Dinamik Teknikler:
9 Tamahkar (Greedy) Teknikler:
10 Iteratif İyileştirme:
11 Algoritmanın Gücünün Sınırları ile Başetme:
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498538 Algoritma çeşitlerini ve çözme yöntemlerini ve zaman karmaşıklığını öğrenme
2 1498539 Dinamik programlama, lineer programlama ve karmaşıklık sınıfları hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1498540 Karmaşıklık sınıfları hakkında ödevler
4 1498541 Herhangi iki algoritmayı hazırlama projesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.