Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL431 Bilgi Güvenliği (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bilgi güvenliğinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durularak ileri seviyede kullanılan teknolojiler anlatılacak ve bu konu ile ilgili yapılan teorik çalışmalar üzerinde durulacaktır. Günümüzde geniş bir ağ olan internetin yaygınlaşması ve artan bilişim suçlarından dolayı, bu ders özellikle bu alanda çalışma yapmak isteyen öğrenciler açısından yararlı olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; bilgisayar ve ağ güvenliğinde ileri teknolojileri ve konuları içermektedir. Öğrenciler, bilgisayar suçları ve bilgisayar güvenliği arasındaki benzerlikleri ve farkları öğrenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim Suçları ve Tarihçesi http://sisatem.com.tr/s/2504/i/Siber_Guvenlik_ve_Savunma.pdf
http://sisatem.com.tr/s/2504/i/eKitap-BGD%20Siber_G%C3%BCvenlik_ve_Savunma_Kitap_Serisi_2_Problemler_ve_%C3%87%C3%B6z%C3%BCmler-Haz2019.pdf
https://www.hanmurat.com/blog/bilgi-sistemleri-ve-guvenligi-ders-notlari/
2 Modern Kriptografi ve Uygulamaları
3 Güvenlik Teknolojileri Yaklaşımları
4 Uçtan Uca Güvenlik
5 Ağ Uygulamalarında Güvenlik
6 Özel Ağlarda ve ISS Ağlarda Güvenlik Sorunları
7 Kablosuz Ağlarda Gizlilik ve Güvenlik
8 Mobil Ağlar ve Servislerde Gizlilik ve Güvenlik
9 Güvenli Bulut Bilişim Hesaplamaları
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278204 Bilgisayar ve ağ güvenliği konusundaki temel bilgileri kavrar.
2 1278205 Kriptoloji algoritmalarını değerlendirir.
3 1278206 Şifreleme mekanizmaları üzerine eleştiri yapar.
4 1278207 Dijital imzaların ve mesaj üzerinde gerekli güvenlik işlemlerinin nasıl yapıldığı konusunda bakış açıları geliştirir.
5 1278208 Haberleşme güvenliği üzerine eleştiri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.