Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL435 Hesapedilebilirlik Kuramı (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Hesapedilebilirlik ve otomata teorisinin temel kavramlarının öğretilmesini sağlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J.E. Hoperoft, J.D. Ullman, Introduction to Automata Theory Languages and Computation, Addison Wesley, 2001. S. Arora, B. Barak, Computational Complexity: A Modern Approach, 2009 www.cs.berkeley.edu/~luca/notes/complexitynotes02.pdf http://www.ics.uci.edu/~eppstein/cgt/hard.html http://www.math.ias.edu/~avi/PUBLICATIONS/MYPAPERS/W06/w06.pdf

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 16 16
23 Proje Sunma 1 10 10
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hesapedilebilirlik teorisine giriş
2 Algoritmalar teorisinin temel kavramları
3 Özyinelemeli fonksiyonlar
4 Algoritmik sistemler
5 Algoritmik sistemler
6 Algoritmaların formal dönüşümleri
7 Turing makinası
8 Turing makinası
9 Turing makinası
10 Ara sınav
11 Formal gramerler, gramer türleri
12 Sonlu durum makinaları
13 Sonlu durum dilleri
14 Soyut otomata, gramerler ve diller arası ilişkiler
15 Algoritmik olarak çözülemeyen problemler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278447 Otomata teorisini kullanarak modelleme tekniklerinin öğrenilebilmesi
2 1278448 Problemlerin algoritmik olarak çözülüp çözülemediğinin tespit edilebilmesi
3 1278449 P, NP karmaşıklık sınıflarının anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.