Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL449 Mobil Ağlar (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere kablosuz haberleşme ağların temel prensiplerini ve altyapı teknolojilerini öğretmektir. Bu ders sonucunda öğrenci kablosuz haberleşme ağların temel yapı taşlarını ve bu tür ağlardaki temel problemleri ve problemlere nasıl yaklaşıp çözüm üretmesi gerektiğini öğrenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kablosuz haberleşme ağlarına genel bakış http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL1Introduction.pdf
2 Yol kaybı ve gölgeleme http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL2Transmission.pdf
3 İstatistiksel çokluyol kanal modelleri http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL3IletisimAglari.pdf
4 Kablosuz kanalların kapasitesi http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL4Antenler.pdf
5 Sayısal modülasyon ve sezim http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL5Kodlama.pdf
6 Çeşitlilik http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL6Erisim.pdf
7 Çeşitlilik http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL6Erisim.pdf,
8 Arasınav
9 Uyarlamalı modülasyon ve kodlama http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL7UyduAglari.pdf
10 Uyarlamalı modülasyon ve kodlama http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL7UyduAglari.pdf
11 Eşitleme http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL8HucreselAglar.pdf
12 Çoklu-taşıyıcı modülasyon ve yayılı spektrum http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL8HucreselAglar.pdf
13 Çoklu-kullanıcı sistemler http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL9KablosuzLAN.pdf
14 CDMA ve Hücresel ağlar http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/files/MKAL10WiFi.pdf
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278199 Kablosuz ve gezgin ağların temel yapı taşlarını anlayıp fiziksel katmanda bir sistem geliştirebilir.
2 1278200 Verilen bir ortam için kablosuz ve gezgin ağların tasarımında karşılaşılan temel problemler ve zorluklara etkin çözüm üretir
3 1278201 Verilen bir kablosuz ve gezgin haberleşme sisteminin başarımını arttırmak için uygun modülasyon, kodlama vb. teknikleri seçebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.