Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL457 Finansal Matematik (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Finans sektörünü ilgilendiren konuları kavrayabilmesi, uygulamalar geliştirebilmesi için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilmeleri ve finansal bilişim sektörü hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Karlin and H.E. Taylor, Introduction to Stochastic Modeling Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, and Jozef Teugels , Stochastic Processes for Insurance and Finance Sheldon Ross, Stochastic Processes

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal matematiğe giriş
2 Matematiksel altyapı
3 Matematiksel altyapı
4 Stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırılması
5 Risk süreçleri
6 Poisson süreci
7 Yenilenme Süreci
8 Yenilenme Süreci
9 Ara sınav
10 Rasgele yürüyüşler
11 Rasgele yürüyüşler
12 Markov Zincirleri
13 Sürekli zamanlı Markov Süreci
14 Martingale teknikleri
15 Martingale teknikleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278465 Finansal matematik ile ilgili temel kavramların kazanılması ve finansal bilişim teknolojileri ile olan bağlantıların kavranması
2 1278466 Finans sektörüne yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.