Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL423 Programlama Dilleri (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Programlama dilleri ve metodolojilerini karşılaştırmalı olarak incelemek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Programming Language Pragmatics, Fourth Edition, Michael L. Scott, ISBN-13: 978-0124104099

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Programlama dilleri ve metodolojileri; programlamada yeni akımlar

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön Bakış
2 Geliştirme Ortamı Kurulumu
3 Söz Dizimi
4 Veri Tipleri ve Bildirimleri
5 Akış Denetimi
6 Nesne Yönelimli Programlama
7 Nesne Yönelimli Programlama
8 Fonksiyonel Programlama
9 Modüller
10 Ara Sınav
11 Standart Kitaplık
12 Test ve Dokümantasyon
13 Paketleme ve Konuşlandırma
14 Eşanlı Programlama
15 Doğru Pratikler
16 Genel Bakış

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498584 Farklı programlama dilleri ve ortamlarında ön yargısız çalışabilme alışkanlığını kazanır.
2 1498585 Bir Programlama metodolojisinin farklı dillerdeki gerçeklemelerini karşılaştırır.
3 1498586 Bir problem için en uygun dil ve araçları seçer.
4 1498587 Test kodları yazarak program doğruluğunu geliştirir.
5 1498588 Programları dokümante eder.
6 1498589 Her dilin kendi paket sistemini kullanarak o dilde geliştirilen yazılımları konuşlandırır.
7 1498590 Her programlama dilinde o dile özgü doğru pratik ve kodlama stilleri gözetir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.