Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL439 Kriptografiye Giriş (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders, kriptografinin temel kavramlarını ve matematiksel bir yaklaşımla açık anahtar ve kapalı anahtar kriptosistemlerinin yapısını ve özelliklerini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cryptography: Theory and Practice, Douglas Stinson, CRC Press Inc, 1996. 2. Introduction to Cryptography, J. A. Buchmann, Springer-Verlag, 2000. 3. Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, CRC Press, 1996.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kriptografinin Temel Kavramları, Klasik Kriptosistemler, Yerdeğiştirme Şifreleri, Sayılar Kuramının ve Cebirin Bazı Konularının Gözden Geçirilmesi, Açık Anahtar ve Kapalı Anahtar Kriptosistemler, RSA Kriptosistemi, Diffie-Hellman Anahtar Değişimi, El-Gamal Kriptosistemi, Dijital İmza, Bazı Temel Kriptografik Protokoller, Kriptografik Uygulamalar

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları ab2015. kriptoloji-giriş.ppt
2 Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları Acik_anahtar_kriptografi.ppt
3 İlkel şifreler kriptoloji-egitim-04-02-11.odp
4 Blok şifreler
5 Blok şifreler ve uygulamaları
6 Akan şifreler ve uygulamaları
7 Özet fonksiyonlar ve uygulamaları https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-310-principles-of-discrete-applied-mathematics-fall-2013/lecture-notes/
8 Genel tekrar
9 Ara Sınav
10 Açık anahtarlı kriptografi temel kavramlar, çarpanlara ayırma problemi, ayrık logaritma problemi
11 Açık anahtarlı kriptografi : RSA, Di,ffie-Hellman,
12 Açık anahtarlı kriptografi : RSA, Di,ffie-Hellman, ElGamal, DSA
13 Kriptografik yazılım geliştirme: RSA uygulaması, AES uygulaması http://www.cs.bilkent.edu.tr/~selcuk/teaching/cs519/
14 Kriptografik protokoller ve uygulamaları, SSL, IPSec, Kerberos
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278173 Kriptografinin matematiksel temelleri hakkında bilgi edinmiş olur.
2 1278174 Temel kriptografi protokollerinin nasıl çalıştığını anlar.
3 1278175 Bilgisayar bililmleri ve mühendisliği alanında kriptografinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.