Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL463 Gömülü Sistemler Giriş (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Gömülü sistem ile çözüm oluşturma yeteneğinin kazandırılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroişlemci, Mikrodenetleyici ve Gömülü sistem kavramlarının açıklanması ve Gömülü sistem programlama Veri toplama; algılayıcı, örnekleme teoremi, analog dijital çevirici, dijital analog çevirici, veri işleme teknikleri konularının anlatımı Gömülü sistemde zamanlayıcı, kesme, DMA birimlerinin kullanımı Veri aktarma donanımı ve yöntemlerinin anlatımı, Yüksek seviyeli diller ile gömülü sistemde uygulama geliştirilmesi Gerçek Zaman Sistemleri ile ilgili temel kavramların anlatımı, Gerçek zaman işletim sistemlerinin özelliklerinin anlatımı, Gömülü sistemler üzerinde tasarım uygulamaları.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroişlemci, Mikrodenetleyici ve Gömülü sistem kavramlarının açıklanması
2 Gömülü Sistem programlama teknikleri
3 Veri toplama; algılayıcı, örnekleme teoremi, analog dijital çevirici, Dijital analog çevirici
4 Çoklu ortam algılayıcıları ve arayüzleri
5 Veri işleme teknikleri
6 Gömülü sistemde zamanlayıcı, kesme, DMA birimlerinin kullanımı
7 Veri aktarma donanımı ve yöntemlerinin anlatımı
8 Veri aktarma donanımı ve yöntemlerinin anlatımı
9 Ara Sınav
10 Gerçek Zaman Sistemlerinde temel kavramlar
11 Gerçek Zaman Sistemlerinde temel kavramlar
12 Tasarım uygulaması
13 Tasarım uygulaması
14 Tasarım uygulaması
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1113559 Bellek, işlem gücü vb. kısıtlara sahip gömülü sistemler için uygulama geliştirme becerisinin kazanılması
2 1113560 Gömülü sistemlerdeki yazılım geliştirme tekniklerinin öğrenilmesi
3 1113561 Yüksek seviyeli diller ile gömülü sistemlerde uygulama geliştirilmesi
4 1113562 Gerçek zamanlı sistemlerle ilgili temel kavramların öğrenilmesi
5 1113563 Gerçek zaman kısıtlarına sahip gömülü sistemlerin oluşturulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.