Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL467 Proje Yönetimi (TS 6) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç düzeyinde proje yönetimi enformasyonu ve dönem projeleri yardımıyla bu konu üzerinde tecrübe kazandırmaktır. Başarılı bir projenin nasıl şekillendirileceği, beklentileri karşılayabilecek bir proje kapsamının nasıl belirleneceği, risk faktörünün nasıl azaltılabileceği ve bir projenin bütçe, zamanlama ve proje standartlarına sadık kalarak nasıl tamamlanabileceğine dair bilgiler verilir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Head First PMP, Jennifer Greene and Andrew Stellman, O'Reilly Media, Incorporated, Third Edition

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği, amaç, hedefler ve ders planının açıklanması
2 BT Proje Yönetimine Genel Bakış
3 Proje Belirleme ve Vaka Tanımı (Business Case)
4 Proje Belirleme ve Vaka Tanımı (Business Case)
5 Proje Belirleme ve Vaka Tanımı (Business Case)
6 Proje Kuralları ve Ortamı (Project Charter)
7 Proje Takımı
8 Kapsam Yönetimi
9 Proje Zaman Planı ve Bütçe
10 Proje İletişim Planı
11 Geliştirme Planı ve Kapanış
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498574 Proje yönetimine genel bakış
2 1498575 Projenin kurumsal hedefler doğrultusunda tanımlanması ve uygun çözümlerin seçilmesi
3 1498576 Proje ekibinin oluşturulması
4 1498577 Proje kapsamının tanımlanması ve kapsam değişikliklerinin yönetimi
5 1498578 Projenin planının oluşturulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.