Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL445 Bulanık Mantık (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bulanık mantığın temel ilkeleri ve uygulamaları konusunda öğrencilere gerekli altyapıyı vermek ve özellikle kontrol sistemlerinde bulanık denetleyici uygulamalarını göstermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jang, J.S.R., Sun, C.T. and Mizutani, E., 1996; Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, Prentice Hall Nauck, D., Klawonn, F., Kruse, R., 1997; Foundations of Neuro-Fuzzy Systems, Wiley Ross, T.J., 1995; Fuzzy Logic with Engineering Applications, McGraw-Hill Book Company Passino, K.M., Yurkovich, S., 1998; Fuzzy Control, Addison-Wesley-Longman. Lin, 1996; Neural Fuzzy Systems: A Neuro-Fuzzy Synergism, Prentice Hall. Klir, G.J. and Folger, T.A., 1988; Fuzzy Sets, Uncertainity, and Information

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bulanık küme teorisi, bulanık mantık, bulanık küme ve bulanık mantığın özellikleri. Bulanık işlemler. Bulanık ilişki ve genişleme ilkesi. Yaklaşık ve bulanık sonuçlandırma. Bulanık kurallar. Bulanıklaştırma, durulaştırma ve bulanık mantık tabanlı denetleyiciler. Bulanık denetim uygulamaları. Diğer uygulamaların tanıtılması. Bilgisayar destekli uygulma örnekleri gerçekleştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 10 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 60 60
4 Quiz 5 10 50
22 Proje Hazırlama 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulanıklılık kavramı
2 Bulanık kümeler, bulanık üyelik fonksiyonları
3 Bulanık kümelerin özellikleri
4 Temel bulanık işlemler: Birleşim, kesişim, tümleyen, değilleme
5 Kısa sınav, Tip 2 Bulanık Kümeler
6 Bulanık ilişkiler ve ilişkilendirme
7 Belirsizliğin bulanık modeli: Bulanık kümeleme ve paylaştırma
8 Bulanık kural tabanlı sistemler ve bulanık karar verme: Mamdani, Sugeno ve TSK modelleri
9 Arasınav
10 Fiziksel sistemlerin modellenme ve kontrollerine kısa bir bakış
11 Bulanık mantık denetleyicilerin tasarlanması ve simülasyonu
12 Değişik bulanık mantık uygulama örnekleri
13 Değişik bulanık mantık uygulama örnekleri
14 Bütün konularla ilgili Matlab/Simulink ile yapılan örnekler I,II
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498649 Bulanık kümeler, bulanık mantık ve bunların özelliklerini öğreneceklerdir.
2 1498650 Bulanık işlemleri, bulanık ilişkileri ve açınım ilkesini uygulayabileceklerdir.
3 1498651 Yaklaşık ve bulanık sonuçlandırmayı, bulanık kuralları, bulanıklaştırma ve durulaştırma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
4 1498652 Bulanık mantık denetleyici tasarlayabilecekler ve bulanık mantığı başka

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.