Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL405 Görüntü İşleme (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Derste öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri görüntü işleme problemlerini çözebilmeleri için aşağıdaki konuların öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır: görüntü işlemenin temel kavramları, görüntü pekiştirme, restorasyon ve sıkıştırma, görüntü bölütleme ve tanıma amaçlı gösterim

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görüntü işlemenin temelleri: Uzamsal bölge ve frekans bölgesi. Görüntü pekiştirme. Görüntü restorasyonu. Çokçözünürlüklü görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü bölütleme. Nesne tanımaya yönelik görüntü gösterimi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü işlemede temel kavramlar
2 Uzamsal bölgede görüntü pekiştirme
3 Görüntü dönüşümleri
4 Frekans bölgesinde görüntü pekiştirme
5 Görüntü restorasyonu
6 Renk uzayları ve renkli görüntü işleme
7 Çok çözünürlüklü görüntü işleme: Dalgacıklar
8 Ara sınav
9 Görüntü sıkıştırma
10 Görüntü kodlama
11 Morfolojik işlemler
12 Görüntü bölütleme
13 Görüntü gösterimi ve temsili
14 Nesne tanımaya giriş
15 Genel Sınava hazırlık
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278381 Görüntü işleme ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları bilir,
2 1278382 Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek uygulamalarda kullanır,
3 1278383 Gelişmiş güncel örüntü tanıma tekniklerini takip edip anlayabilecek temele sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.