Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL455 İnsan Bilgisayar Arayüzü (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Dersin tamamlanması ile öğrenci ile insan bilgisayar etkileşimi alanında gerekli teorik bilgilerle donatılmış olarak, yazılım ve donanım mühendisliğine daha farklı bir perspektif ile bakabilme yeteneği kazanacaktır. İnsan bilgisayar etkileşimi alanında daha yoğun araştırma gerçekleştirebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış olacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği Teoriden Pratiğe, Kürşat Çağıltay, Vakfı Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan bilgisayar etkileşimine giriş,
2 İnsan ve etkileşim kapasitesi ve görsel, işitsel dokunsal algılama,
3 Hafıza, öğrenme kabiliyeti,
4 Kullanıcı ara yüzlerini tasarlama ve değerlendirme ile ilgili konular,
5 Kullanıcı ara yüzlerini tasarlama ve değerlendirme ile ilgili konular,
6 İnsanları anlamak için gerekli bazı psikolojik altyapı,
7 Etkileşim için paradigmalar,
8 Ara sınav
9 Yazılım sürecinde insan bilgisayar etkileşimi,
10 Değerlendirme teknikleri,
11 Dosyo-örgütsel sorunlar ve paydaş gereksinimleri,
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278271 İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel terim ve konseptleri kavramak
2 1278272 İnsanın yeteneklerini ve sınırlarını tanımlamak
3 1278273 Kullanıcı arayüzü tasarlamak, prototip geliştirmek ve kullanılırlık testi yapmak
4 1278274 Kullanıcı arayüzlerinde renk ve tipografinin öneminin farkında olmak
5 1278275 Erişilebilirlik, globalleşme, kişiselleştirme gibi yeni çıkan kullanıcı arayüzü tekniklerini gözden geçirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.