Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL424 Coğrafi Bilgi Sistemleri (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, mekansal veri işleme için bir araç olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri temellerini tanıtmaktır. Arkasındaki ilkeler tek tek sunulmuştur: ilgili coğrafi olayların belirlenmesi, bunları CBSde temsil seçenekleri, bu gösterimlerle çalışmanın avantaj ve dezavantajları, mekansal veri setlerinin hazırlanması, CBS ile gelen uzay-analitik işlevsellik ve mekansal verileri görselleştirmek için yöntemler.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Textbook(s): De By, R., A., Principles of Geographic Information Systems. ITC Educational Textbook Series, 2000. Supplementary Book(s): Geographic Information Systems: A Management Perspective, Stan Aronoff, WDL Publications, Ottawa, Canada, 1989. Yomralıoğlu, T., Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CBS ye giriş
2 Coğrafi bilginin bilgisayar gösterimi
3 Mekansal verilerin organizasyonu
4 Mekansal veri işleme sistemleri
5 Veri girişi ve hazırlanması
6 Mekansal veri analizi I
7 Mekansal veri analizi II
8 Ara sınav
9 Veri görüntüleme
10 Veri kalitesi
11 Metaveri
12 CBS uygulamaları programları I
13 CBS uygulamaları programları II
14 Projelerin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278399 Mekansal bilgileri sınıflandırma
2 1278400 Mekansal verilerin karşılaştırılması ve analizi
3 1278401 Belirli bir amaç için en uygun harita tasarımını seçmek
4 1278402 Mekansal verilerde CBS analizinin yerini yorumlama
5 1278403 Teorik bilgiyi CBS ile bütünleştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.