Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL408 Yazılım Test Süreçleri (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

1. Yazılım Doğrulama testi ve geçerleme tekniklerinin öğrenilmesi ve güncel test araçları ile yazılımların analizi. 2. Yazılım Kalite süreç standartlarının öğrenilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalite; nasıl garanti edilir ve gerçekleştirilir? Yazılım kalitesine olan gereksinimin analizi. Hatalardan kaçınma ve diğer kalite problemleri. Denetleme ve yeniden inceleme. Doğrulama ve geçerleme test teknikleri. Kalite süreç standartları. Ürün ve süreç güvencesi. Güvenlik ve güvenilirlik için kalite analizi. Problem analizi ve raporlama. Kalite kontrolüne istatistiksel yaklaşımlar ve güncel yazılım araçları.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. KALİTE KONSEPTLERİ 1.1. Kalite nedir? 1.2. Yazılım Kalitesi 1.3. Yazılım kalite ikilemi 1.4. Yazılım kalitesine ulaşmak
2 2. İNCELEME TEKNİKLERİ 2.1. Yazılım hatalarının maliyet etkisi 2.2. Hata genişletme ve kaldırma 2.3. Metrikleri ve kullanımlarını inceleme 2.4. İncelemeler: Biçimsel spektrum 2.5. Biçimsel olmayan incelemeler 2.6. Biçimsel teknik incelemeler
3 3. YAZILIM KALİTE GÜVENCE 3.1. Arka plandaki sorunlar 3.2. Yazılım kalite güvence elemanları 3.3. SQA görevleri, hedefleri ve metrikleri 3.4. SQA’ ya biçimsel yaklaşım 3.5. İstatistiksel yazılım kalite güvence 3.6. Yazılım güvenilirliği 3.7. ISO 9000 kalite standartları
4 4. YAZILIM TEST STRATEJİLERİ 4.1. Yazılım testine stratejik bir yaklaşım 4.2. Stratejik sorunlar 4.3. Geleneksel yazılımlar için test stratejileri 4.4. Nesne tabanlı yazılımlar için test stratejileri 4.5. Web uygulamaları için test stratejileri 4.6. Doğrulama Testi 4.7. Sistem testi 4.8. Hata ayıklama sanatı
5 5. GELENEKSEL UYGULAMALARIN TESTİ 5.1. Yazılım test temelleri 5.2. Testin iç ve dış görünümleri 5.3. Beyaz kutu testi 5.4. Temel yollar testi 5.5. Kontrol yapısı testi 5.6. Kara kutu testi 5.7. Model tabanlı test 5.8. Özel çevreler, mimarileri ve uygulamalar için test 5.9. Yazılım testleri için modeller 7 5. GELENEKSEL UYGULAMALARIN TESTİ 5.1. Yazılım test temelleri 5.2. Testin iç ve dış görünümleri 5.3. Beyaz kutu testi 5.4. Temel yollar testi 5.5. Kontrol yapısı testi 5.6. Kara kutu testi 5.7. Model tabanlı test 5.8. Özel çevreler, mimarileri ve uygulamalar için test 5.9. Yazılım testleri için modeller
6 GELENEKSEL UYGULAMALARIN TESTİ
7 Ara Sınav
8 6. NESNE TABANLI UYGULAMALARIN TEST EDİLMESİ 6.1. Test görünümünün genişletilmesi 6.2. OOA ve OOD modellerinin testi 6.3. Nesne tabanlı test stratejileri 6.4. Nesne tabanlı test metotları 6.5. Sınıf düzeyinde test metotları uygulayabilme 6.6. Sınıflar arası test-durum tasarım
9 7. WEB UYGULAMALARININ TEST EDİLMESİ 7.1. Web uygulamaları için test konseptleri 7.2. Test İşlemi- Genel Bakış 7.3. İçerik Testi 7.4. Kullanıcı ara yüzü testi 7.5. Bileşen düzeyinde test 7.6. Navigasyon testi 7.7. Konfigürasyon testi 7.8. Güvenlik testi 7.9. Performans testi
10 8. BİÇİMSEL MODELLEME VE DOĞRULAMA 8.1. Temiz oda stratejisi 8.2. Fonksiyonel tanımlama 8.3. Temiz oda tasarımı 8.4. Temiz oda testi 8.5. Biçimsel yöntem konseptleri 8.6. Biçimsel tanımlama için matematiksel notasyonların uygulanması 8.7. Biçimsel tanımlama dilleri
11 9. YAZILIM KONFİGÜRASYONU 9.1. Yazılım konfigürasyon yönetimi 9.2. SCM depolama 9.3. SCM işlemi 9.4. Web uygulamaları için konfigürasyon yönetimi
12 10. ÜRÜN METRİKLERİ 10.1. Ürün metrikleri için genel bir yapı 10.2. Gereksinim modeli için metrikler 10.3. Tasarım modeli için metrikler 10.4. Web uygulamaları için tasarım metrikleri 10.5. Kaynak kod metrikleri 10.6. Test için metrikler 10.7. Bakım metrikleri
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498773 Öğrenci, Yazılım kalite analizi ve raporlama yapabilir.
2 1498774 Öğrenciler, Yazılım Kalite kontrolünde test araçlarını kullanarak istatistiksel yaklaşımlar ortaya koyabilir.
3 1498775 Öğrenciler yazılım kalite güvencesi ve son kullanıcı testini başarıyla yapabilir.
4 1498776 Öğrenciler, Yazılım Test ve Bakım Süreçlerini planlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.