Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL426 Programlamada Özel Konular (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Yazılım kütüphanesi projelerinin temel isterlerini tanıtmak, Büyük çaplı kod kümelerinin yönetimi öğretmek, Farklı platformlarda ve koşullarda güvenilir sonuçlar almak için yapılması gerekenlerin tanıtılması, statik ve dinamik yazılım kütüphanelerinin farklarının tanıtılması, Yazılım kütüphaneleri için gerekli testlerin belirlenip uygulanmasının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Alkım Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büyük çaplı kod kümelerinin yönetilmesi, Farklı platformların yazılımda gerektirdiği değişikliklerin tanıtılması, statik ve dinamik yazılım kütüphanelerinin kullanım farklılıklarının araştırılması, bir yazılım kütüphanesinin oluşturulması, test vektörlerinin belirlenmesi, oluşturulmuş yazılım kütüphanesine yeni işlevlerin dahil edilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazılım kütüphanelerinin tanıtılması
2 Statik ve Dinamik kütüphanelerin karşılaştırılması
3 Kullanıcı arayüzü kavramı ve yazılım test süreçlerinin tanıtılması
4 Yazılım çalıştığı platformlar arasındaki farklılıkların tanıtılması
5 Temel işlevlerin gerçeklenmesi, ve test vektörlerinin oluşturulması - 1
6 Temel işlevlerin gerçeklenmesi, ve test vektörlerinin oluşturulması - 2
7 Temel işlevlerin gerçeklenmesi, ve test vektörlerinin oluşturulması - 3
8 Basit bir yazılım kütüphanesi ve kullanıcı arayüzü geliştirilmesi - 1
9 Basit bir yazılım kütüphanesi ve kullanıcı arayüzü geliştirilmesi - 2
10 Testlerin gerçeklenerek kütüphanenin ilk versiyonunun oluşturulması
11 Yazılım kütüphanesine yeni işlevlerin eklenmesi
12 Test süreçleri ve alt versiyonların oluşturulması
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278231 Yazılım kütüphanelerinin isterlerini anlama.
2 1278232 Yazılım kütüphanesi geliştirme projelerinde görev alabilme.
3 1278233 Yazılım test süreçleri hakkında bilgi sahibi olma.
4 1278234 Yazılım kütüphanelerinde versiyon ve isimlendirme kavramlarını kavrama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.