Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL436 Bilgi Teorisi (TS 9) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilgi sistemi yönetimi konusunda öğrencileri geliştirmektir.Aynı zamanda genel bilişim vizyonu ve iş idaresi konularında tamamlayıcı alt yapı sağlama amacı söz konusudur.Gerçek uygulamalar üzerinden teori ve uygulama bütünleştirilir. Bilişimdeki eski ve güncel akımlar ,ülkelerin stratejik yaklaşımlarının ele alınmasıda daha genel yaklaşım geliştirme açısından içerikte bulunmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

System Analysis And Desgin Mc Graw Hill Dünya Düzdür Thomas Friedman Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı Stephan Covey Yol Fuat Alican Yalın Düşünce James Womack

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem analizi yöntemleri ,proje yönetimi,bilişimde iş idaresi ,stratejik yaklaşım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 60 60
4 Quiz 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düzleşen dünya ve bilişimin etkisi
2 Sistem analizi genel kavramlar
3 Sistem analizi yöntemleri
4 Ekip yönetiminde uygun organizasyon yaklaşımı
5 Konuk dersi
6 Yalın düşüncenin bilişim sistemi ile ilişkilendirme
7 Uygulama yazılımları genel kavramları
8 Scm,Crm,Erp,Srm,Hrm,BI ,Middleware kavramları detay
9 Ara sınav
10 Konuk dersi
11 İhtiyaç ve problem analizi detaylı çalışma
12 Tasarım ,operasyon ve destek detaylı çalışma
13 Konuk dersi
14 Kişisel gelişim 7 alışkanlık
15 Türkiye ve bazı ülkeler bilişim stratejisi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278281 Dünya’daki bazı ülkelerin ve Türkiye’nin bilişim stratejeleri hakkında bilgi.
2 1278282 Sistem analizi yöntemlerini bilme.
3 1278283 Temel bilişim kavramlarını öğrenme.
4 1278284 Yalın düşünce ve üretim kavramlarına hakim olma.
5 1278285 Bilişim konusunda kişisel gelişim yaklaşımları geliştirme.
6 1278336 Yeni bir yatırım ve fikir oluşturma ve sunma yeteneği kazanma.
7 1278337 Proje yönetimi yaklaşımı geliştirme.
8 1278338 Büyük firmların CIO veya CEO düzeyinden iki farklı kişiden konuk hoca olarak benzer kavramlar üzerine ders alma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.