Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL462 Adli Bilişim (TS 9) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgisayar güvenliği bilgilerini öğretmek, bu bilgileri bilgisayar sistemlerinin ve ağlarının tasarımlarında ve gerçeklenmelerinde nasıl kullanılacaklarını öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cryptography and Network Security (4th Edition) Principles and Practices, William Stallings Network Security Essentials: Applications and Standards (3rd Edition), William Stallings Network Security: Private Communication in a Public World (2nd Edition), Charlie Kaufman

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağlarının güvenlik konuları üzerine odaklanmaktadır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
22 Proje Hazırlama 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenliğe giriş ve güvenlik kavramlarının incelenmesi
2 Güvenliği oluşturan unsurlara genel bakış
3 Güvenliği oluşturan unsurlara genel bakış
4 Kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri
5 Kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri
6 Ağ güvenliği
7 İşletim sistemleri güvenliği
8 Veri güvenliği
9 Web güvenliği
10 Web güvenliği
11 Kimlik yönetiminde (Identity Management) güvenlik
12 Uygunluk (Compliance) ve Sertifikasyon (Certification)
13 Güvenlik İncelemeleri (Security Audits)
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278386 Öğrenciler bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tarifleyebilecek ve analiz edebileceklerdir.
2 1278387 Öğrenciler donanım seviyesindeki ve fiziksel iletişim katmanındaki güvenlik kavramlarını ve bu kavramların uygulanmasını öğreneceklerdir.
3 1278388 Öğrenciler Internet açısından haberleşme ağları ile ilgili güvenlik problemlerini ve bu problemlerin tespit edilmesi ile giderilmesi için uygulanması gereken yöntemleri öğreneceklerdir.
4 1278389 Öğrenciler işletim sistemleri ve uygulamalar ile ilgili güvenlik problemlerini ve ilgili çözümleri öğreneceklerdir.
5 1278390 Öğrenciler verilen örnek bir durum için güvenlik analizi yapmayı ve hangi tedbirleri almaları gerektiğini öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.