Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY117 Genel Muhasebe I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

İşletmelerde dönem boyunca meydana gelen finansal değişimlerin nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarının tanıtılması ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Yüksel KOÇ YALKIN, 18. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık Genel Muhasebe. Orhan SEVİLENGÜL. Turhan Kitabevi. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste muhasebenin tanımı, tarihçesi anlatılmaktadır. Ayrıca, muhasebe kayıt araçlarında bilanço, gelir tabloları, hesap kayıtları, yevmiye defter ve büyük defter kayıtları ile ilgili konular yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin Özellikleri, Amacı ve Gelişimi 1.HAFTA.pptx
2 Muhasebe İlkeleri ve Kavramları 2.HAFTA.pptx
3 Ticari işlemler ve Muhasebe Temel Denklemi 3.HAFTA.pptx
4 Bilanço Ticari İşlemlerin Bilançolar Yardımıyla İzlenmesi 4.HAFTA.pptx
5 Gelir Tablosu Gelir Tablosunda Gösterilen Ticari İşlemler 5.HAFTA.pptx
6 Muhasebede Hesap 6.HAFTA.pptx
7 Vize Sınavı 7.HAFTA.pptx
8 Muhasebede Kayıt Araçları 8.HAFTA.pptx
9 Ticari İşlemlerin Hesaplarda İzlenmesi 9.HAFTA.pptx
10 Ticari Mallar Hesabı 10.HAFTA.pptx
11 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.HAFTA.pptx
12 Kasa ve Bankalar 12.HAFTA.pptx
13 Menkul Kıymetler 13.HAFTA.pptx
14 Alacaklar 14.HAFTA.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277334 Muhasebenin temel kavramlarını ve ilkelerini bilir.
2 1277335 Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarını yapabilir.
3 1277336 Günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabilir.
4 1277337 Finansal Tabloları hazırlayabilir ve raporlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4
2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek